เลือกหน้า

ติดต่อเรา

Masterkool

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ฟอร์มติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์

สำนักงานใหญ่ สำนักงานขาย และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

เลขที่ 12/16-17 เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ :  02-953-8800 , 02-0155920  โทรสาร :  02-589-8586

ติดต่องานขาย

โทรศัพท์: 093-983-2665, 096-340-3590

 

ติดต่องานขาย ลูกค้าโครงการ กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล บริการให้คำปรึกษาออกแบบระบบแก้ไขปัญหาอากาศร้อนสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ และระบบประหยัดพลังงาน

Email : sunanta@masterkool.com
ฝ่ายขาย: 091-961-4415, 081-422-4454, 061-595-5614, 063-395-4449 , 086-1229944 , 094-2511655
ฝ่ายวิศวกร: 083-252-1192 087-805-7691
นัดหมายดูหน้างาน: 082-7894223

ติดต่อสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

Email : nitikorn@masterkool.com
โทรศัพท์ : 083-7825222, 063-5246462

ติดต่องานเช่า

Email : event@masterkool.com
โทรศัพท์ : 081-8208191, 092-223-5192

ติดต่องานขายลูกค้าต่างประเทศ

Email : ism@masterkool.com
Mobile : +66 (0)9 96545 9174 (Thailand)

ศูนย์บริการ

เลขที่ 22 ซอย 2 ถ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-953-9700 โทรสาร :  02-953-9191

ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน

Email : worrawongsakorn@masterkool.com
โทรศัพท์ :  089-4585731

โรงงาน

เลขที่ 184 หมู่ 10 ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240
โทรศัพท์ :  038-162-661 โทรสาร :  038-162-662

ข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

วิธีแจ้งเบาะแส
ทาง E-mail โดยส่งมาที่ :
comsec@masterkool.com
ทางไปรษณีย์นำส่งที่ :
เลขานุการบริษัท บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
22 ซอย 2 ถ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ รหัสไปรษณีย์ 10900

ชื่อ - นามสกุล (Name - Surname) *

อีเมล (Email) *

โทรศัพท์/มือถือ (Telephone) *

เรื่อง (Subject) *

ข้อความ (Message) *