ติดต่อเรา

Masterkool

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ฟอร์มติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์

สำนักงานใหญ่สำนักงานขายและศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

เลขที่ 12/16-17 เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ :  02-953-8800 , 02-0155920  โทรสาร :  02-589-8586

ศูนย์บริการ

เลขที่ 22 ซอย 2 ถ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-953-9700 , 02-0155920  โทรสาร :  02-953-9191

โรงงาน

เลขที่ 184 หมู่ 10 ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240
โทรศัพท์ :  038-162-661 โทรสาร :  038-162-662

ติดต่องานขายลูกค้าทั่วไป

Email : worrawongsakorn@masterkool.com

โทรศัพท์ :  089-4585731, 096-3403590, 092-2235191, 099-2865989

ติดต่องานขายลูกค้าโครงการ

Email : sunanta@masterkool.com

โทรศัพท์ :    082-7894223

ติดต่องานขายลูกค้าต่างประเทศ

Email : ism@masterkool.com

Mobile : +66 (0)9 96545 9174 (Thailand)

ติดต่องานระบบติดตั้งและงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

Email : sunanta@masterkool.com

โทรศัพท์ : 082-7894223, 091-961-4415, 061-595-5614, 063-395-4449

ติดต่อสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

Email : nitikorn@masterkool.com

โทรศัพท์ : 083-7825222, 063-5246462

ติดต่องานเช่า

Email : event@masterkool.com

โทรศัพท์ : 081-8208191, 092-223-5192

ข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

วิธีแจ้งเบาะแส
ทาง E-mail โดยส่งมาที่ :
comsec@masterkool.com
ทางไปรษณีย์นำส่งที่ :
เลขานุการบริษัท บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
22 ซอย 2 ถ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ รหัสไปรษณีย์ 10900

 

ชื่อ - นามสกุล (Name - Surname) *

อีเมล (Email) *

โทรศัพท์/มือถือ (Telephone) *

เรื่อง (Subject) *

ข้อความ (Message) *