นักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


เอกสารสำหรับปี 2559 2558 2557
KOOL Snapshot 161124 pdf-icon
KOOL : OPP DAY Q3/2016 pdf-icon
KOOL : OPP DAY H1/2016 pdf-icon
KOOL : OPP DAY Q1/2016 pdf-icon  –
รายงานประจำปี pdf-icon pdf-icon
แบบฟอร์ม 56-1 pdf-icon pdf-icon
งบการเงิน rar-icon-48 rar-icon-48
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ rar-icon-48 rar-icon-48