นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ


ปี คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2558 pdf-icon

[207 kb]
pdf-icon

[208 kb]
2557 pdf-icon

[202 kb]