เลือกหน้า

คูลลิ่งแพด (Cooling Pad) CeLPad

 

หลักการทำงานของคูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad)

เมื่ออากาศสัมผัสกับน้ำพลังงานความร้อนในอากาศจะถูกนำไปใช้ในการเปลี่ยนสถานะของน้ำให้กลายเป็นไอ ทำให้อุณหภูมิของอากาศลดลงมาโดยใช้แผ่นคูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) เป็นสื่อ คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) ประกอบด้วยวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับน้ำได้อย่างดีเยี่ยมมาจัดเรียงในรุูปแบบที่มีการจัดสรรพื้นที่สัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศสูงสุด จึงสามารถขยายผลของปรากฎการณ์ทางธรรมชาติดังกล่าวให้เป็นทางเลือกในการทำความเย็นที่ประหยัดและคุ้มค่า เมื่อน้ำอากาศร้อนมาผ่านแผง CeLPad ที่หล่อเลี้ยงด้วยน้ำ จะทำให้อากาศมีอุณหภูมิต่ำลง

คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) ประสิทธิภาพสูงสุดของพัดลมไอเย็น

 

  • คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) ได้ รับการออกแบบให้มีพื้นที่สัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศที่สูงสุด จึงมั่นใจได้ว่าระบบอีแว้ปที่ประกอบด้วยคูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) จะมีประสิทธิภาพในการระเหยน้ำ (%E) และลดอุณหภูมิได้ดีที่สุด
  • คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) ได้รับการ ออกแบบให้สามารถกระจายน้ำไปทั่วทุกพื้นผิวได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ การออกแบบร่องอากาศที่มีความลาดเอียงจะช่วยให้น้ำส่วนที่เหลือจากกระบวนการ ระเหยไหลลงมาชำระล้างฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวของ คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองที่ปะปนมากับอากาศภายนอกได้เป็นอย่างดี
  • คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) มีความแข็งแรงทนทาน วัสดุเซลลูโลสเคลือบสารเคมีชนิดพิเศษช่วยให้คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) มีความสามารถในการดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่เปื่อยยุ่ย แม้จะต้องใช้งานอยู่ท่ามกลางสภาวะเปียกและแห้งสลับกันเป็นเวลานาน
  • คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถใช้งานกับทุกสภาพน้ำและสภาพอากาศ เพียงการเปลี่ยนถ่ายน้ำและทำความสะอาดที่ไม่ยุ่งยาก อย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี
  • คูลลิ่งแพด “CeLPad” (Cooling Pad) มีให้เลือก ใช้หลายชนิด ตามแต่ความเหมาะสมของการใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถสั่งทำพิเศษเลือกสีและขนาดตามที่ต้องการได้ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า CeLPad ( Cooling Pad ) จะเป็นทางเลือกในการลดอุณหภูมิ และ/หรือ เพิ่มความชื้นที่เหมาะสมสำหรับท่านมากที่สุด