เลือกหน้า

การพบนักลงทุนในกิจกรรม Opp Day ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13:00-13:45 น. ณ ห้อง 603 ตึก B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แห่งใหม่) บริษัทจะนำเสนอข้อมูลธุรกิจในเบื้องต้น พร้อมกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และทิศทางในปี 2016

ผู้บริหารที่จะขึ้นนำเสนอข้อมูลในวันนี้
1. คุณนพชัย วีระมาน
2. คุณนันฑวัฒน์ คำเอม

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
pdf-icon