เลือกหน้า
พัดลมไอเย็นทำไมไม่เย็น
สาเหตุเกิดจาก วิธีการแก้ไขปัญหา
 • ไม่มีการเปิดระบบไอเย็น
 • แผงทำความเย็นไม่ชุ่มน้ำกรณีเริ่มใช้งานครั้งแรก
 • ตั้งเครื่องในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
 • ให้กดปุ่ม Cool เพื่อใช้ระบบไอเย็น
 • รอประมาณ 30 นาที เพื่อให้แผงทำความเย็นดูดซับน้ำ
 • ควรวางเครื่องในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
พัดลมไอเย็นมีกลิ่นอับ
สาเหตุเกิดจาก วิธีการแก้ไขปัญหา
 • แผงทำความเย็นอับชื้น
 • แผงทำความเย็นสกปรก
 • ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ
 • ให้ปิดระบบไอเย็นก่อนปิดเครื่องประมาณ 20 นาที
 • ทำความสะอาดแผงทำความเย็นด้วยแชมพูหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 • ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
รู้สึกเหนียวเหนอะหนะขณะใช้พัดลมไอเย็น
สาเหตุเกิดจาก วิธีการแก้ไขปัญหา
 • ตั้งเครื่องในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
 • อากาศชื้น หรือมีฝน
 • ควรตั้งเครื่องในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • ปิดระบบไอเย็น ใช้เฉพาะพัดลมปกติ
น้ำรั่วซึมบริเวณล้อ
สาเหตุเกิดจาก วิธีการแก้ไขปัญหา
 • เติมน้ำมากเกินกำหนด
 • เติมน้ำไม่ตรงช่องรับน้ำ
 • ถ่ายน้ำออกให้พอดี โดยสังเกตุที่วัดระดับน้ำหน้าเครื่องห้ามเกินเส้นที่กำหนด
 • ในการเติมน้ำผ่านสายยาง ให้เปิดน้ำเบาๆ
รีโมทไม่ทำงาน
สาเหตุเกิดจาก วิธีการแก้ไขปัญหา
 • ถ่านรีโมทหมด
 • ใช้รีโมทห่างจากตัวเครื่องมากเกินไป
 • เปลี่ยนถ่านรีโมทใหม่
 • ลดระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับรีโมทให้มีความเหมาะสม
ระบบไอเย็นไม่ทำงาน
สาเหตุเกิดจาก วิธีการแก้ไขปัญหา
 • น้ำหมด
 • ปุ่มกดหน้าเครื่องเสีย
 • รีโมทเสีย
 • เติมน้ำโดยสังเกตที่วัดระดับน้ำหน้าเครื่อง
 • ใช้รีโมทแทนปุ่มกดหน้าเครื่อง
 • ใช้ปุ่มกดหน้าเครื่องแทนรีโมท