เลือกหน้า
โรงเรียนปลอดเชื้อ ฟอกอากาศและอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในห้องเรียน

ในโรงเรียนห้องต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน หอประชุม ห้องสมุด ห้องทำงานอาจารย์ มีความเข้มข้นของเชื้อโรคในอากาศสูง เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

การป้องกันการติดเชื้อโรคในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ

ลดความเข้มของเชื้อโรคในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐาน วสท. 3010

ของ วิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยฯ และมาตรฐานระบบวิศวกรรม HVAC ของ

ASHRAE Standard 62.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องมีอัตราการระบายอากาศใน

พื้นที่ (Air Change) ไม่ต่ำกว่า 3 รอบหมุนเวียนอากาศ/ชั่วโมง

HAVC

มั่นใจได้มาตรฐานป้องกันการติดเชื้อในห้องเรียน

✔ มั่นใจอากาศบริสุทธิ์ทุกชั่วโมงเรียน

✔ มั่นใจทุกห้องเรียนปลอดเชื้อโรค

ดูแลอากาศภายในห้องเรียน

ฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรคในอากาศให้สะอาด บริสุทธิ์ ปลอดเชื้อ

▶ เครื่องฟอกอากาศ MASTERKOOL AIR PURIFIER AP06 สามารถฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ด้วยการหมุนเวียนอากาศผ่าน

ระบบการฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรคด้วยอัตราการหมุนเวียนในพื้นที่มากกว่า 6 ACH/ชั่วโมงหรือทุก ๆ 10 นาที

มาตรฐานคุณภาพอากาศที่ดี
เครื่องฟอกอากาศ AP06 สามารถฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ด้วยอัตราการหมุนเวียนในพื้นที่มากกว่า 6 ACH
เครื่องฟอกอากาศ AP06 สามารถฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ทั้งห้องทุก ๆ 10 นาที

▶ เติมอากาศบริสุทธิ์ ออกซิเจนให้กับห้องเรียน ช่วยฆ่าเชื้อโรคและเพิ่มความสดชื่นในชั่วโมงเรียน

เครื่องฟอกอากาศ AP06 สามารถเติมออกซิเจนในห้องเรียนได้
ขั้นตอนการฟอกอากาศของเครื่องฟอกอากาศ AP06
เครื่องฟอกอากาศ AP06 สามารถเติมอากาศบริสุทธิ์ในห้องเรียนด้วยระบบ Airflow

▶ ฆ่าเชื้อโรคและยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศในชั่วโมงเรียน

เครื่องฟอกอากาศ AP06 สามารถฆ่าเชื้อโรคและยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศในชั่วโมงเรียน
เทคโนโลยีฆ่าเชื้อโรคด้วยActive Plasma Ion ของเครื่องฟอกอากาศ AP06
ห้องเรียนสะอาดด้วยเทคโนโลยี Active Plasma Ion ของเครื่องฟอกอากาศ AP06

มั่นใจห้องเรียน สะอาด ปลอดเชื้อ 99.9%

ฆ่าเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรียได้ถึง 99.9%

▶ Clean Room ห้องเรียน หลังใช้ห้องเรียนทำความสะอาดด้วยการอบโอโซน ฆ่าเชื้อโรคทุกพื้นผิวสัมผัสในอากาศและในเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง

Clean Room ด้วยระบบการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคทั้งในอากาศและทุกพื้นผิวสัมผัส
ฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบการอบโอโซนของเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ AS60
ห้องเรียนสะอาด ปลอดเชื้อโรคไร้สารตกค้างด้วยการอบโอโซนของเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ AS60

CERTIFICATE MASTERKOOL STERILIZERS AS60

Certificate เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ MASTERKOOL STERILIZERS AS60
Certificate เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ MASTERKOOL STERILIZERS AS60

CERTIFICATE MASTERKOOL AIR PURIFIER AP06

Certificate Test Report UV เครื่องฟอกอากาศ MASTERKOOL AIR PURIFIER AP 06
Certificate Test Report Bacteria In Air  เครื่องฟอกอากาศ MASTERKOOL AIR PURIFIER AP 06
Certificate เครื่องฟอกอากาศ MASTERKOOL AIR PURIFIER AP06

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่

โทร .093-983-2665, 096-340-3590, 093-916-4245