เลือกหน้า

ในโรงเรียนห้องต่างๆที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน หอประชุม ห้องสมุด ห้องทำงานอาจารย์ มีความเข้มข้นของเชื้อโรคในอากาศสูง เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

การป้องกันการติดเชื้อโรคในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ

ลดความเข้มของเชื้อโรคในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐาน วสท. 3010

ของ วิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยฯ และมาตรฐานระบบวิศวกรรม HVAC ของ

ASHRAE Standard 62.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องมีอัตราการระบายอากาศใน

พื้นที่ (Air Change) ไม่ต่ำกว่า 3 รอบหมุนเวียนอากาศ/ชั่วโมง

HAVC

มั่นใจได้มาตรฐานป้องกันการติดเชื้อในห้องเรียน

✔ มั่นใจอากาศบริสุทธิ์ทุกชั่วโมงเรียน

✔ มั่นใจทุกห้องเรียนปลอดเชื้อ

ดูแลอากาศภายในห้องเรียน

ดูแลอากาศในห้องเรียน

▶ MASTERKOOL AIR PURIFIER AP06 สามารถฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ด้วยการหมุนเวียนอากาศผ่าน

ระบบการกรองและฆ่าเชื้อโรคด้วยอัตราการหมุนเวียนในพื้นที่มากกว่า 6 ACH/ชั่วโมงหรือทุก ๆ 10 นาที

HAVC ASHARE STANDARD
6ACH
อากาศสะอาดทั้งห้องทุก ๆ 10 นาที

▶ เติมอากาศบริสุทธิ์ ออกซิเจนให้กับห้องเรียน ช่วยลดเชื้อโรคและเพิ่มความสดชื่นในชั่วโมงเรียน

เติมออกซิเจนในห้องเรียน
ขั้นตอนการกรองAP06
เติมอากาศบริสุทธิ์ในห้องเรียน

▶ ฆ่าเชื้อโรคและยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศในชั่วโมงเรียน

 ฆ่าเชื้อโรคและยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศในชั่วโมงเรียน
ฆ่าเชื้อโรคด้วยActive Plasma Ion
ห้องเรียนสะอาดด้วยActive Plasma Ion

มั่นใจห้องเรียน สะอาด ปลอดเชื้อ 99.9%

ฆ่าเชื้อโรค 99.9%

▶ Clean Room ห้องเรียน หลังใช้ห้องเรียนทำความสะอาดด้วยการอบโอโซน ฆ่าเชื้อโรคทุกพื้นผิวสัมผัสในอากาศและในเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง

Clean Roomด้วยระบบโอโซน
ฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบโอโซน
ปลอดเชื้อโรคไร้สารตกค้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่