เลือกหน้า
บริการซ่อมอีแว๊ป ล้าง ต่อประกัน ระบบอีแว๊ป (EVAPORATIVE) ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

บริการซ่อมอีแว๊ป ล้าง ต่อประกัน ระบบอีแว๊ป (EVAPORATIVE) ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

บริการซ่อมอีแว๊ป ล้าง ต่อประกัน ระบบอีแว๊ป (EVAPORATIVE) ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
บริการซ่อมอีแว๊ป ล้าง ต่อประกัน ระบบอีแว๊ป (EVAPORATIVE) ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
ผลิตภัณฑ์

• ตรวจเช็คแผงแลกเปลี่ยนความร้อน cooling pad
• ตรวจเช็คแผงรางกระจ่ายน้ำ
• ตรวจเช็คชุดควบคุมระดับน้ำ
• ตรวจเช็คชุด Pump น้ำและสายน้ำ
• ตรวจเช็คถังพักน้ำ
• ตรวจเช็คมอเตอร์ และชุดสายไฟ
• ตรวจเช็คใบพัด

โครงสร้าง/งานระบบ

• ตรวจเช็คท่อส่งลม (Duct)
• จุดยึด Hanger
• จุดข้อต่อ
• หัวจ่ายลม
• ชุดควบคุมตู้ Control

• Breaker
• ตรวจสอบการทํางาน
• ประสิทธิภาพการทำงาน ระดับเสียง
• ชุดควบคุม รีโมต LCD

บริการซ่อมอีแว๊ป ล้าง ต่อประกัน ระบบอีแว๊ป (EVAPORATIVE) ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

การทำความสะอาดบริเวณถังพักน้ำและแผงรังผึ้ง (แผ่นทำความเย็น cooling pad ) ของพัดลมไอเย็น ระบบ Evap ก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องใส่ใจ เพราะเมื่อมีการใช้งานไปสักระยะจะเกิดการสะสมของคราบตะกอนและฝุ่นละอองที่ติดมากับน้ำทำให้รางกระจายน้ำอุดตัน ลูกลอยไฟฟ้า ปั๊มน้ำเสียและแผงรังผึ้งเสื่อมสภาพเร็ว (แข็งเป็นหินปูนไม่อุ้มน้ำ หรือเปื่อยยุ่ย) การล้างทำความสะอาดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นได้ดี และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นทำความเย็น cooling pad อีกด้วย

บริการซ่อมอีแว๊ป ล้าง ต่อประกัน ระบบอีแว๊ป (EVAPORATIVE) ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
บริการซ่อมอีแว๊ป ล้าง ต่อประกัน ระบบอีแว๊ป (EVAPORATIVE) ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
บริการซ่อมอีแว๊ป ล้าง ต่อประกัน ระบบอีแว๊ป (EVAPORATIVE) ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
บริการซ่อมอีแว๊ป ล้าง ต่อประกัน ระบบอีแว๊ป (EVAPORATIVE) ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ