เลือกหน้า

AW BN_1921x869 px_MDWF-16_7-01

พัดลมแขวนผนัง 16 นิ้ว รุ่น MDWF-16 ใช้งานสะดวกสบายด้วยรีโมทคอนโทรลและสามารถตั้งเวลาปิดสูงสุด 9 ชม.

พัดลมแขวนผนัง 16 นิ้ว รุ่น MDWF-16 ใช้งานสะดวกสบายด้วยรีโมทคอนโทรลและสามารถตั้งเวลาปิดสูงสุด 9 ชม.