ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
092-2605140
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Mobile Air Cooling

พัดลมไอเย็นมาสเตอร์คูล MIK-14EX

พัดลมไอเย็นมาสเตอร์คูลรุ่น MIK-14EX เย็นกว่าพัดลม ประหยัดกว่าแอร์สูงสุด 10 เท่า

ครอบคุมพื้นที่ 15 ตร.ม. ประหยัดไฟเพียง 29 สต./ชม.

สั่งซื้อสินค้า

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

ปรึกษาแก้ไขปัญหาความร้อนฟรี! โทรเลย! 096-9364628, 095-7724386 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: mtksupport@masterkool.com
X