ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
092-2605140
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา

ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ

สร้างลมเย็น ลดความร้อน ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จสร้างได้ในทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม

ระบบอีแวป (Evaporative cooling system) มีประสิทธิภาพสูงในการลดอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป ระบบอีแว๊ปค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ สามารถใช้งานทั้งในอาคารปิด และพื้นที่โล่งกลางแจ้ง
สร้างลมเย็น ลดความร้อน ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม

ระบบอีแวป (EVAPORATIVE COOLING SYSTEM)

ระบบอีแว๊ปสร้างลมเย็นระบายอากาศแบบ Free blow เป็นนวัตกรรมในการสร้างลมเย็นและระบายอากาศภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ทำงานเย็นลงสู่ระดับความสบายสูงสุด
เราใช้ระบบพัดลมอีแว๊ป (Evap) อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอินกรีนในการนำอากาศร้อนและแห้งในบรรยากาศ มาเปลี่ยนให้เป็นอากาศ
ที่เย็นสบายและบริสุทธิ์ โดยใช้เทคโนโลยีทำความเย็นแบบการระเหย
ของน้ำ

ระบบพัดลมอีแวบทำงานอย่างไร?

ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา
หลักการทำงานของระบบอีแว๊ป (Evap)

คือ ปั๊มน้ำจะหมุนเวียนน้ำและจ่ายน้ำจากอ่างน้ำในเครื่องไปยังรางสเปย์ด้านบนของแผงแลกเปลี่ยนความร้อน โดยทำให้แผงเปียกชุ่มน้ำตลอดเวลา

ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา
พัดลมภายในครื่องอีแว๊ป (Evap)
จะช่วยดึงอากาศโดยรอบผ่านแผงแลกเปลี่ยนความร้อน
ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา
เมื่ออากาศผ่านแผงที่เปียกชุ่มน้ำ
น้ำจะถูกระเหยออกไป โดยพลังงานที่เรียกว่า ความร้อน แผง (Latent Heat) ซึ่งกระบวนการระเหยนี้จะทำให้สามารถ ลดอุณหภูมิของอากาศที่ผ่านแผงได้
ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา

ประหยัดพลังงานมากกว่า
เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศ

ค่าใช้จ่ายขณะติดตั้ง
ระบบพัดลมอีแว๊ป
50%
ระบบปรับอากาศ
100%
ค่าใช้จ่ายขณะใช้งาน
ระบบพัดลมอีแว๊ป
10%
ระบบปรับอากาศ
100%
ตอบโจทย์ทุกพื้นที่ สร้างลมเย็น ลดความร้อน ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม

หลายรูปแบบของระบบอีแวป (EVAPORATIVE COOLING SYSTEM)

ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา ใช้งานได้ทุกพื้นที่
ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา ใช้งานได้ทุกพื้นที่
ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา ใช้งานได้ทุกพื้นที่
ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา ใช้งานได้ทุกพื้นที่
ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา ใช้งานได้ทุกพื้นที่
ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา ใช้งานได้ทุกพื้นที่

ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ ใช้ได้หลากหลายพื้นที่ตามความต้องการ

ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ต่าง ๆ ในหลายๆจุดรอบอาคารของคุณ จะติดตั้งบนพื้น ด้านข้างอาคาร หรือแม้บนหลังคาของอาคาร ก็สามารถติดตั้งได้ สิ่งนี้ ทำให้เราสามารถสร้างลมเย็น ลดความร้อน ให้กับโรงงานของคุณ ได้จากทุกทิศทาง

ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด ในการทำให้ทุกโรงงานหรืออาคารอุตสาหกรรมเย็นลงด้วยการทำงานแบบ Spot air flow และแบบ Free blow ใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นด้วยกระบวนการระเหยของน้ำ เพื่อลดอุณหภูมิอากาศและจ่ายลมเย็น

ปรึกษาแก้ไขปัญหาความร้อนฟรี! โทรเลย! 0942891697, 0830960517 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: mtksupport@masterkool.com
X