เลือกหน้า

ลูกค้าแจ้งซ่อมสินค้า

ชื่อผู้ติดต่อ (Name) *

บริษัท (Company) *

อีเมล (Email) *

โทรศัพท์/มือถือ (Telephone) *

ที่อยู่ลูกค้า*

แจ้งซ่อมสินค้ารุ่น *
พัดลมไอเย็นรุ่น MIK-70EXพัดลมไอเย็นรุ่น MIK-55EXพัดลมไอเย็นรุ่น MIK-35EXพัดลมไอเย็นรุ่น MIK-25EXNพัดลมไอเย็นรุ่น MIK-20EXพัดลมไอเย็นรุ่น MIK-28EXพัดลมไอเย็นรุ่น MIK-15EXพัดลมไอเย็นรุ่น MIK-14EXพัดลมไอเย็นรุ่น MIK-07EC/MIK-07EXพัดลมไอเย็นรุ่น CTE-06พัดลมไอเย็นรุ่น CTE-05พัดลมไอน้ำพัดลมอุตสาหกรรมเครื่องโอโซนล้างผักและผลไม้ IGV-400Zเครื่องกำจัดกลิ่นรองเท้า IGS-10

อาการเสีย*