เลือกหน้า

Masterkool MIW-24

ครอบคุมพื้นที่ 40 ตร.ม. ให้ปริมาณลม 11,700 ลบ.ม./ชม. มีขนาดละอองน้ำในอากาศเพียง 13 micron พร้อมด้วยระบบ Anion ฆ่าเชื้อโรคในอากาศและมีระบบตัดปั๊มเมื่อน้ำหมดจากถัง ใช้กำลังไฟฟ้า 285 W กระแสไฟฟ้า 1.85 A และแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz

รหัสสินค้า: MIW-24 หมวดหมู่: