เลือกหน้า

Masterkool MUK-16

ใช้พัดลมชนิด Axial ที่มีช่องจ่ายลมขนาด 56 x 56 ซม. ให้ปริมาณแรงลมถึง 16,000 ลบ.ม./ชม. แรงดันลม 160 Pa จ่ายค่าไฟเพียง 2.25 บาท/ชม. ด้วยกำลังไฟฟ้า 0.75 KW กระแสไฟฟ้า 5.6 A และแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: MUK-16 หมวดหมู่: