เลือกหน้า

Masterkool MUK-18

ใช้พัดลมชนิด Axial ที่มีช่องจ่ายลมขนาด 66 x 66 ซม. ให้ปริมาณแรงลมถึง 18,000 ลบ.ม./ชม. แรงดันลม 190 Pa ด้วยกำลังไฟฟ้า 1.1 KW กระแสไฟฟ้า 8.33 A และแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz ทำให้เย็นขึ้นด้วยแผ่นทำความเย็นเกรด 5090 ปริมาตรแผ่นทำความเย็น 232,200 ลบ.ซม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: MUK-18 หมวดหมู่: