ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
092-2605140
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อะไหล่พัดลมไอเย็น
อะไหล่พัดลมไอเย็น

แผงวงจร MIK-20EX (PC Board)

อะไหล่พัดลมไอเย็น

สวิงมอเตอร์  MIK-20EX

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ปั๊มน้ำ  MIK-20EX

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ลูกลอยไฟฟ้า MIK-20EX

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ชุดเดรนน้ำ MIK-20EX

อะไหล่พัดลมไอเย็น

แผงรังผึ้งด้านข้าง MIK-20EX (2 ชิ้น)

อะไหล่พัดลมไอเย็น

แผงรังผึ้งด้านหลัง MIK-20EX

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ล้อหน้า (มีเบรค) MIK-20EX

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ล้อหลัง (ไม่มีเบรค) MIK-20EX

X