เลือกหน้า

แผงวงจรหลัง I-Kool 70EX (PC BOARD)

แผงวงจรหน้า I-Kool 70EX (LCD PANEL)

ใบพัดลม I-Kool 70EX

มอเตอร์ปรับส่าย I-Kool 70EX

ปั๊มน้ำ I-Kool 70EX

ชุดเดรนน้ำ I-KOOL 70EX

แผงรังผึ้ง ด้านข้าง I-Kool 70EX

แผงรังผึ้ง ด้านหลัง I-Kool 70EX

ล้อหลังสำหรับ I-Kool 70EX (ไม่มีเบรค)

ล้อหน้าสำหรับ I-Kool 70EX (มีเบรค)

ลูกลอยไฟฟ้า I-Kool 70EX