ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
0957724386
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อะไหล่พัดลมไอเย็น
อะไหล่พัดลมไอเย็น

ใบพัดลม U-Kool 16″, 18″, 30″

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ชุดกล่องควบคุม
การทำงาน 3 Ph (U-Kool 30)

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ชุดรีโมทคอนโทรล (U-Kool 30)

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ชุดอุปกรณ์ยึดมอเตอร์พัดลม (U-Kool 30)

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ปั๊มน้ำ Evap 30 นิ้ว

อะไหล่พัดลมไอเย็น

แผงวงจรควบคุมการทำงาน (U-Kool 30)

อะไหล่พัดลมไอเย็น

แผงรังผึ้ง U-Kool 16
ขนาด 730x635x100 mm

อะไหล่พัดลมไอเย็น

แผงรังผึ้ง U-Kool 18
ขนาด 860x675x100 mm

อะไหล่พัดลมไอเย็น

แผงรังผึ้ง U-Kool 30
ขนาด 890x970x100 mm

X