เลือกหน้า

ใบพัดลม U-KOOL 16″, 18″, 30″

ชุดกล่องควบคุม
การทำงาน 3 Ph (U-Kool 30)

ชุดรีโมทคอนโทรล (U-KOOL 30)

ชุดอุปกรณ์ยึดมอเตอร์พัดลม (U-Kool 30)

ปั๊มน้ำ Evap 30 นิ้ว

แผงวงจรควบคุมการทำงาน (U-Kool 30)

แผงรังผึ้ง U-Kool 16
ขนาด 730 x 635 x 100 mm

แผงรังผึ้ง U-Kool 18
ขนาด 860 x 675 x 100 mm

แผงรังผึ้ง U-Kool 30
ขนาด 890 x 970 x 100 mm