ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
0957724386
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปัญหาอากาศร้อนในโรงเรียน

ปัญหาอากาศร้อนในโรงเรียน หรือความร้อนในโรงเรียน นับว่าเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆที่สามารถส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เปิด เช่น ลานกิจกรรม หรือพื้นที่ปิด เช่น ในห้องเรียน แน่นอนว่าปัญหาอากาศร้อนนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลต่อร่างกายในด้านของความรู้สึก แต่ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมองอีกด้วย ดังนั้นปฎิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาอากาศร้อนในโรงเรียนถือเป็นปัญหาสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไข เพราะจะส่งผลต่อการเรียน การสอน ทั้งตัวนักรียน บุคลากรและผู้ปกครอง
โรงเรียนสะอาดปลอดเชื้อด้วยมาสเตอร์คูล
โรงเรียน คือ พื้นที่แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการที่ดี ให้กับเยาวชน นอกจาก คุณครู อาจารย์ จะต้องมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีเครื่องมือการสอนที่ทันยุคทันสมัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีแล้ว “สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน” ก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ อย่างไม่ต้องสงสัย การมีสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนที่ดี จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ได้ดีเลยทีเดียว ซึ้งสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน หมายถึง การที่มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก เย็นสบาย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆมีสมาธิในการเรียนรู้นั่นเอง
โรงเรียน คือ พื้นที่แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการที่ดี ให้กับเยาวชน นอกจาก คุณครู อาจารย์ จะต้องมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีเครื่องมือการสอนที่ทันยุคทันสมัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีแล้ว “สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน” ก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ อย่างไม่ต้องสงสัย การมีสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนที่ดี จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ได้ดีเลยทีเดียว ซึ้งสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน หมายถึง การที่มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก เย็นสบาย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆมีสมาธิในการเรียนรู้นั่นเอง
ห้องเรียนสะอาดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
ลมร้อนจากพัดลมธรรมดา
ห้องเรียนสะอาดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
ความเย็นของแอร์กระจายไม่ทั่วถึง
สภาพอากาศส่งผลต่ออารมณ์ สมาธิ และการเรียนรู้

สภาพอากาศส่งผลต่ออารมณ์
สมาธิ และการเรียนรู้

แน่นอนว่าสภาพอากาศส่งผลต่ออารมณ์ของคนเรา ในวันที่อากาศร้อนจัด จะเป็นตัวกระตุ้นทางอ้อมในการเพิ่มความเครียด พฤติกรรมก้าวร้าว การใช้ความรุนแรงอีกทั้งยังส่งผลให้เราไม่มีสมาธิ สิ่งเหล่านี้เกิดจากสารเคมีในร่างกายชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า     “เซโรโทนีน” (Serotonin) เป็นสารเคมีที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการทำงานของสมองและระบบประสาท ส่งผลต่อกระบวนการคิด พฤติกรรม และอารมณ์ หากเรามี Serotonin ในระดับที่เหมาะสมจะช่วยให้สุขภาพจิตดี อารมณ์ดี มีสมาธิ ช่วยให้คิดและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น พูดง่ายๆ ก็คือ หากนักเรียนและบุคลากรอยู่ในห้องเรียนที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสมเย็นสบาย จะช่วยเพิ่มสมาธิ พร้อมที่จะเรียนรู้ได้ตลอดทั้งวัน

มาสเตอร์คูลโซลูชั่น

แน่นอนว่าสภาพอากาศส่งผลต่ออารมณ์ของคนเรา ในวันที่อากาศร้อนจัด จะเป็นตัวกระตุ้นทางอ้อมในการเพิ่มความเครียด พฤติกรรมก้าวร้าว การใช้ความรุนแรงอีกทั้งยังส่งผลให้เราไม่มีสมาธิ สิ่งเหล่านี้เกิดจากสารเคมีในร่างกายชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า     “เซโรโทนีน” (Serotonin) เป็นสารเคมีที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการทำงานของสมองและระบบประสาท ส่งผลต่อกระบวนการคิด พฤติกรรม และอารมณ์ หากเรามี Serotonin ในระดับที่เหมาะสมจะช่วยให้สุขภาพจิตดี อารมณ์ดี มีสมาธิ ช่วยให้คิดและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น พูดง่ายๆ ก็คือ หากนักเรียนและบุคลากรอยู่ในห้องเรียนที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสมเย็นสบาย จะช่วยเพิ่มสมาธิ พร้อมที่จะเรียนรู้ได้ตลอดทั้งวัน

มาสเตอร์คูลโซลูชั่น
ด้วยความเชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาความร้อนและคุณภาพอากาศกว่า 20 ปี
เราจึงเข้าใจถึงกระบวนการทำงานและปัญหาของลูกค้าอย่างดี

ปรึกษาปัญหาและดูหน้างานฟรี โทร. 062 875 3520

SOLUTION การเพิ่มความเย็นให้กับห้องเรียน

ห้องเรียน สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท ตามลักษณะพื้นที่ คือ พื้นที่แบบเปิด(ไม่มีแอร์) และ พื้นที่แบบปิด(มีแอร์)

ห้องเรียน สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท ตามลักษณะพื้นที่ คือ พื้นที่แบบเปิด(ไม่มีแอร์) และ พื้นที่แบบปิด(มีแอร์)

ห้องเรียนสะอาดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
พื้นที่แบบเปิด(ไม่มีแอร์)
ห้องเรียนสะอาดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
พื้นที่แบบปิด(มีแอร์)

พื้นที่เปิด

ปัญหาที่พบบ่อย
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในห้องเรียนด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
อากาศร้อน
แก้ไขปัญหาฝุ่นภายในห้องเรียนด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
ฝุ่นควันฟุ้งกระจาย

SOLUTION ห้องเรียนลักษณะพื้นที่เปิด (มีแอร์)

การลดอุณหภูมิสูงสุด 5-15 องศา ในห้องเรียนลักษณะพื้นที่เปิด (ไม่มีแอร์) ค่าไฟหลักสตางค์/ชม.สำหรับห้องเรียนที่เป็นพื้นที่เปิด พัดลมไอเย็นถือเป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์มากที่สุด ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาความร้อน เพราะพัดลมไอเย็นสามารถเพิ่มความเย็นและลดอุณหภูมิในห้องเรียนได้ 5-15 องศา
ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความเย็นที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการใช้งานที่อิสระ เคลื่อนย้ายสะดวก เพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียน คุณครู และบุคลากร พร้อม
ด้วยระบบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ มั่นใจได้เลยว่าลมเย็นที่เราได้สัมผัสสะอาดปลอดเชื้อโรคอย่างแน่นอน นอกจากนั้นแล้วพัดลมไอเย็นยังช่วยลดฝุ่นควัน
ในอากาศได้อีกด้วย

ลดอุณหภูมิสูงสุด 5-15 องศา ในห้องเรียนลักษณะพื้นที่เปิด (ไม่มีแอร์) ค่าไฟหลักสตางค์/ชม.สำหรับห้องเรียนที่เป็นพื้นที่เปิด พัดลมไอเย็นถือเป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์มากที่สุด ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาความร้อน เพราะพัดลมไอเย็นสามารถเพิ่มความเย็นและลดอุณหภูมิในห้องเรียนได้ 5-15 องศา ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความเย็นที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการใช้งานที่อิสระ เคลื่อนย้ายสะดวก เพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียน คุณครู และบุคลากร พร้อม ด้วยระบบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ มั่นใจได้เลยว่าลมเย็นที่เราได้สัมผัสสะอาดปลอดเชื้อโรคอย่างแน่นอน นอกจากนั้นแล้วพัดลมไอเย็นยังช่วยลดฝุ่นควัน ในอากาศได้อีกด้วย
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในห้องเรียนด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในห้องเรียนด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในห้องเรียนด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น

พื้นที่ปิด

ปัญหาที่พบบ่อย
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในห้องเรียนด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
ความเย็นไม่ทั่วถึง
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในห้องเรียนด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
ค่าไฟแพง

SOLUTION ห้องเรียนลักษณะปิด (มีแอร์)

สำหรับห้องเรียนที่เป็นพื้นที่ปิด แน่นอนว่า แอร์สามารถตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของคุณได้มากที่สุด แต่สิ่งที่ตามมาแน่ ๆ นั่นคือ ค่าไฟที่แพงหูฉี่นั่นเอง อีกทั้งในบางห้องที่มีขนาดใหญ่เกินความสามารถของแอร์ หรือ BTU กับพื้นที่ไม่สมดุลกัน หรือในห้องนั้นมีคนอยู่มากเกินไป ส่งผล
ให้ความเย็นนั้นกระจายได้ไม่ทั่วถึง เราจึงยังรู้สึกร้อนแม้จะเปิดแอร์อยู่ก็ตาม เนื่องจากอุณหภูมิร่างกายของคนเราเฉลี่ย 35 – 36 องศาเซลเซียส
ขณะที่อุณหภูมิแอร์ทั่วไปที่นิยมปรับไว้เพียงแค่ 25 – 27 องศาเซลเซียส

สำหรับห้องเรียนที่เป็นพื้นที่ปิด แน่นอนว่า แอร์สามารถตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาอากาศร้อนของคุณได้มากที่สุด แต่สิ่งที่ตามมาแน่ ๆ นั่นคือ ค่าไฟที่แพงหูฉี่นั่นเอง อีกทั้งในบางห้องที่มีขนาดใหญ่เกินความสามารถของแอร์ หรือ BTU กับพื้นที่ไม่สมดุลกัน หรือในห้องนั้นมีคนอยู่มากเกินไป ส่งผลให้ความเย็นนั้นกระจายได้ไม่ทั่วถึง เราจึงยังรู้สึกร้อนแม้จะเปิดแอร์อยู่ก็ตาม เนื่องจากอุณหภูมิร่างกายของคนเราเฉลี่ย 35 – 36 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิแอร์ทั่วไปที่นิยมปรับไว้เพียงแค่ 25 – 27 องศาเซลเซียส

แก้ไขปัญหาความร้อนภายในห้องเรียนด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น

ทางออกของปัญหาห้องเรียนที่เป็นพื้นที่ปิด คือ การเปิดแอร์ ควบคู่กับ พัดลม โดยการไฟฟ้านครหลวง MEA แนะนำว่าให้เปิดแอร์ 26 °C บวกกับเปิดพัดลม จะช่วยให้เย็นไวขึ้นเทียบเท่ากับอุณหภูมิ 24°C อีกทั้งประหยัดไฟกว่าเดิม

ทางออกของปัญหาห้องเรียนที่เป็นพื้นที่ปิด คือ การเปิดแอร์ ควบคู่กับ พัดลม โดยการไฟฟ้านครหลวง MEA แนะนำว่าให้เปิดแอร์ 26 °C บวกกับเปิดพัดลม จะช่วยให้เย็นไวขึ้นเทียบเท่ากับอุณหภูมิ 24°C อีกทั้งประหยัดไฟกว่าเดิม

พัดลมตั้งพื้นและแขวนผนังมาสเตอร์คูล
การเปิดพัดลม DC คู่กับแอร์ ช่วยประหยัดไฟได้ 10-30%

การเปิดแอร์พร้อมพัดลม ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า การลดอุณหภูมิของแอร์ เพราะพัดลมจะช่วยเพิ่มความเร็วลม และเพิ่มการเคลื่อนที่ของอากาศ ทำให้เกิดการระบายความร้อนจากร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายรู้สึกเย็นสบายขึ้นนั่นเอง 

การเปิดพัดลม DC คู่กับแอร์ ช่วยประหยัดไฟได้ 10-30%

การเปิดแอร์พร้อมพัดลม ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า การลดอุณหภูมิของแอร์ เพราะพัดลมจะช่วยเพิ่มความเร็วลม และเพิ่มการเคลื่อนที่ของอากาศ ทำให้เกิดการระบายความร้อนจากร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายรู้สึกเย็นสบายขึ้นนั่นเอง

บรรยากาศที่ดีควบคู่กับอากาศที่บริสุทธิ์ ช่วยให้มีสมาธิในการเรียน
สดชื่น และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

ห้องเรียนที่เย็นสบายต้องควบคู่กับห้องเรียนที่มีอากาศบริสุทธิ์ ห้องเรียนถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยง เพราะมีความแออัดพอสมควร ยิ่งห้องเรียนที่มีนักเรียนอาศัยอยู่รวมกันจำนวนมากๆ จะส่งผลให้อากาศที่หมุนเวียนภายในห้องลดน้อยลง ออกซิเจนต่ำ คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตามมาตรฐานอุตสาหกรรม วสท.3010 ของวิศวกกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมาตรฐานระบบวิศวกรรม HVAC ของ ASHARE Standard 62.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แนะนำว่าใน 1 ห้องจะต้องมีอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ ไม่ต่ำกว่า 3 รอบหมุนเวียนอากาศต่อชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายได้
รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ โดยปกติแล้ว ระดับค่าออกซิเจนในร่างกายจะอยู่ที่ 96-99% ซึ่งจะส่งผลให้สมองทำงานได้ดี เนื่องจากเซลล์สมองจะใช้ปริมาณออกซิเจนมากกว่า 20% ของออกซิเจนทั้งหมดในการทำงาน อีกทั้งยังส่งผลให้เซลล์สมองทำงานอย่างประสิทธิภาพ ช่วยให้มีความจำที่ดีมีสมาธิในการเรียนการทำงาน เรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้อย่างดี ไม่เพียงเท่านั้น ออกซิเจนยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ดูดซับสารอาหารและขับสารพิษออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสดชื่น และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

ห้องเรียนที่เย็นสบายต้องควบคู่กับห้องเรียนที่มีอากาศบริสุทธิ์ ห้องเรียนถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยง เพราะมีความแออัดพอสมควร ยิ่งห้องเรียนที่มีนักเรียนอาศัยอยู่รวมกันจำนวนมากๆ จะส่งผลให้อากาศที่หมุนเวียนภายในห้องลดน้อยลง ออกซิเจนต่ำ คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตามมาตรฐานอุตสาหกรรม วสท.3010 ของวิศวกกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมาตรฐานระบบวิศวกรรม HVAC ของ ASHARE Standard 62.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แนะนำว่าใน 1 ห้องจะต้องมีอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ ไม่ต่ำกว่า 3 รอบหมุนเวียนอากาศต่อชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ โดยปกติแล้ว ระดับค่าออกซิเจนในร่างกายจะอยู่ที่ 96-99% ซึ่งจะส่งผลให้สมองทำงานได้ดี เนื่องจากเซลล์สมองจะใช้ปริมาณออกซิเจนมากกว่า 20% ของออกซิเจนทั้งหมดในการทำงาน อีกทั้งยังส่งผลให้เซลล์สมองทำงานอย่างประสิทธิภาพ ช่วยให้มีความจำที่ดีมีสมาธิในการเรียนการทำงาน เรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้อย่างดี ไม่เพียงเท่านั้น ออกซิเจนยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ดูดซับสารอาหารและขับสารพิษออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสดชื่น และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

สอบถามฟรีกับผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาอากาศร้อนในโรงเรียน 095-772-4386
SOLUTION การเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับห้องเรียน
MASTERKOOL STERILIZER AS60
ฆ่าเชื้อโรคได้ถึงในเครื่องปรับอากาศ
เทคโนโลยีฆ่าเชื้อโรคโดยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
ฆ่าเชื้อโรคในห้องเรียนด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
SOLUTION การเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับห้องเรียน
MASTERKOOL AIR PURIFIER AP06
ระบบฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง
อัตราหมุนเวียนอากาศในห้องได้ 5.8 รอบ/ชม.
เทคโนโลยีฟอกอากาศโดยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
ฟอกอากาศในห้องเรียนด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
SOLUTION การเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับห้องเรียน
MASTERKOOL AIR PURIFIER AP06
ระบบฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง
อัตราหมุนเวียนอากาศในห้องได้ 5.8 รอบ/ชม.
เทคโนโลยีฟอกอากาศโดยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น

สิ่งที่คุณอาจสนใจ

MIK-55EX
MIK-70EX
พัดลมแขวนผนังDC 16 นิ้ว
พัดลมตั้งพื้นDC 16 นิ้ว
พัดลมอุตสาหกรรม
พัดลมอุตสาหกรรม
AS60
AP06
ด้วยความเชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาความร้อนและคุณภาพอากาศกว่า 20 ปี เราจึงเข้าใจถึงกระบวนการทำงานและปัญหาของลูกค้าอย่างดี ปรึกษาปัญหาและดูหน้างานฟรี โทรเลย. 095 772 4386 หรือ Email: mtksupport@masterkool.com
แอดไลน์มาสเตอร์คูล
ด้วยความเชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาความร้อน
และคุณภาพอากาศกว่า 20 ปี เราจึงเข้าใจถึง
กระบวนการทำงานและปัญหาของลูกค้าอย่างดี
ปรึกษาปัญหาและดูหน้างานฟรี
โทรเลย. 062 875 3520
หรือ
Email: masterkool.com
แอดไลน์มาสเตอร์คูล

ติดต่อเรา

    X