ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
0957724386
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

COMPANY PROFILE

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ริเริ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าพัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็นสู่ตลาดมามากกว่า 20 ปี มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทางเลือกที่ทำความเย็นได้มากกว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไปด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมความเย็น พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยตรวจสอบพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปิด หรือภายนอกอาคาร อีกทั้งช่วยวางแผน วางระบบ เลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมตามประเภทของการใช้งาน พร้อมติดตั้ง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ยืดอายุการใช้งานอีกด้วย

REWARD

รางวัล

รางวัลมาสเตอร์คูล
ความน่าเชื่อถือ
กว่า 20 ปีที่ผ่านมา เรายืนหยัด สร้างสรรค์ พิฒนาเทศโนโลยี และ นวัตกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงาน และลดค่าไฟฟ้า เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ของพวกเราทุกคน ด้วยทีมวิศวกร และทีมชางทีมีประสบการณ์
นวัตกรรมที่ออกแบบได้
ทุกธุรกิจมีความต้องการต่างกัน เรายินดีให้คำปรึกษา พร้อม ออกแบบงานระบบถึงพื้นที่ ด้วย วิควกรมีออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการ วางแผนระบบใหม่ หรือแก้ไขระบบ เก่า
การประหยัดพลังงาน
พร้อมวางแผน วางระบบให้ ลามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ ได้ทุกความต้องการเพื่อให้ได้ ประสิทธิภาพลุงสุด
คุณภาพสินค้าและบริการ
เราคัดสรรวัลดที่ดีที่สุดในการ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ วัสดุที่เราใช้ได้รับการรับรองว่ามี ความแข็งแรง ทนทาน และ ปลอดภัยในการใช้งาน
มาสเตอร์คูล
Masterkool ให้คำปรึกษาและบริการออกแบบการวางระบบให้เข้ากับลักษณะการใช้งาน โดยครอบคลุมทั้งการวางระบบใหม่ หรือปรับปรุงระบบที่ใช้งานอยู่เดิม เพื่อให้การประหยัดพลังงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทีมงานของเราสามารถช่วยคำนวณผลประหยัดให้คุณได้ โดยคำนวณจากลักษณะการใช้งาน ขนาด เพื่อช่วยวางแผนการลดต้นทุนพลังงานของท่านให้คุ้มค่าการลงทุน ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ธุรกิจของคุณ
สินค้าและบริการของเรามาพร้อมบริการติดตั้งโดยทีมช่าง และวิศวกรมากประสบการณ์ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางระบบ เราสามารถเข้าไปติดตั้งได้ทั่วทุกภูมิภาพในประเทศ
เราให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายอยู่เสมอ โดยทีมงานของเราจะเข้าตรวจสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างตรงจุด เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น และส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้แก่คุณ
ด้วยการบริหารจัดการอะไหล่อุปกรณ์เพื่องานซ่อมบำรุง ทำให้สินค้าของเรามีอะไหล่พร้อมเปลี่ยน โดยทีมช่างและวิศวกรของเราที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เข้าใจในระบบการทำงานของสินค้าและบริการทุกตัวอย่างถ่องแท้
X