เลือกหน้า

พัดลมไอเย็น 2 อิน 1
ราคาประหยัดเพื่อคนไทย

หมดกังวลกับอากาศที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยเครื่องกรองฝุ่นPM 2.5 (PM 2.5 DUSTBUSTER)
ที่สามารถกรองฝุ่นและสิ่งเจือปนในอากาศ มั่นใจได้ว่าอากาศที่คุณหายใจเข้าไปสะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

เครื่องกรองฝุ่นPM 2.5 รุ่น 007EX

Price 3,790 2,990.-

เครื่องกรองฝุ่นPM 2.5 รุ่น 055EX

Price 18,500 15,590.-

Hepa Fillter 007EC/007EX

Price 700.-

Hepa Fillter 055EX

Price 6,000.-