เลือกหน้า
เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ รุ่น AS60

เทคโนโลยีการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค (OZONE)

อากาศสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
เฉพาะเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ AS60
ที่ปล่อยโอโซนสูงสุด 400 มิลกรัม/ชั่วโมง

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ รุ่น AS60 ฆ่าเชื้อโรคถึงในเครื่องปรับอากาศด้วยการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค

ฆ่าเชื้อโรค ไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ

การอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคจะทำปฏิกิริยาออกซิไดซ์ทำลายโปรตีนส่วนผนังและส่วนหนามของไวรัส ทำให้ไวรัสไม่สามารถเข้ายึดเกาะเซลล์ของโฮสต์ได้ ไวรัสจึงหมดสภาพไม่สามารถก่อโรคและตายลง

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ รุ่น AS60 ฆ่าเชื้อโรคถึงในเครื่องปรับอากาศด้วยการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค

ฆ่าเชื้อราในอากาศ

การอบโอโซนค่าเชื้อโรคจะช่วยสลายและกำจัดโปรตีนบนผนังเซลล์ตามพื้นผิวของเชื้อราที่อยู่ในอากาศช่วยยับยั้งอันตรายที่มีต่อสุขภาพ

ห้องสะอาดทุกซอกทุกมุมด้วยการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคของเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ รุ่น AS60

สลายกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศ

การอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคสามารถกำจัดไฮโดรเจนออกจากโมเลกุลของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ช่วยในการสลายและกำจัดสารที่ทำให้เกิดกลิ่น

การอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

วิธีการฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค

ACTIVE PLASMA ION

ปล่อยอนุภาคไฟฟ้าประจุบวกและลบ อนุภาคเหล่านี้จะเข้าไปทำลายผนังเซลล์
ของเชื้อรา เชื้อไวรัส และแบคทีเรียในอากาศ เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ
ของ MASTERKOOL ได้ทำการพัฒนา ACTIVE PLASMA ION ที่สามารถ
ปล่อยอนุภาคไฟฟ้าประจุบวกและลบได้มากถึง 2,000,000 หน่วย/ลบ.ซม.

เทคโนโลยี ACTIVE PLASMA ION

อนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์ความเข้มข้นสูงเข้าสลายเชื้อราและเชื้อไวรัสในอากาศและสลายกลิ่น
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้งานได้ปลอดภัยแม้มีสิ่งมีชีวิต

เทคโนโลยีฆ่าเชื้อโรคด้วยActive Plasma Ion ของเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ รุ่น AS60

Active plasma ion

ปล่อยอนุภาคประจุบวก (H+) และลบ (O2-)

Effect on mold and viruses

เปลือกชั้นนอกของเชื้อไวรัส ทำให้เชื้อไวรัส
เสื่อมสภาพ สลายตัวไป

Ion turn into water and
return to the air

สร้างโมเลกุลน้ำ (H2O) ส่งคืนกลับสู่อากาศ

แผ่นกรอง HEPA เกรด H13

สามารถดักจับเชื้อไวรัส เชื้อรา แบคทีเรียเอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือ
เท่ากับ 0.3 ไมครอน รวมถึงกรองฝุ่นสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99.9%

UV กำจัดเชื้อโรค เชื้อจุลินทรีย์ ต่างๆ

ทั้งไวรัส แบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อรา ด้วยความยาวคลื่น 300 nm

Certificate เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ MASTERKOOL STERILIZERS AS60
Certificate เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ MASTERKOOL STERILIZERS AS60

ปรึกษาแก้ปัญหาฆ่าเชื้อโรคหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่

โทร .093-983-2665, 096-340-3590, 093-916-4245