เลือกหน้า

LINE_ALBUM_06_๒๒๐๓๓๑_9

ลดความเข้มของเชื้อโรคในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐาน วสท. 3010ของเครื่องฟอกอากาศ รุ่น MTK-AP06

ลดความเข้มของเชื้อโรคในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐาน วสท. 3010ของเครื่องฟอกอากาศ รุ่น MTK-AP06