เลือกหน้า
เครื่องฟอกอากาศ รุ่น MTK-AP03
ฟอกอากาศอย่างชาญฉลาดเสมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
กระจายลมกว้าง สร้างอากาศบริสุทธิ์ครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยเครื่องฟอกอากาศ รุ่น MTK-AP03
High speed smoke purification ของเครื่องฟอกอากาศ รุ่น MTK-AP03
กรองฝุ่น PM2.5 เชื้อโรค ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ ได้ถึง 99.9%
แผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ รุ่น MTK-AP03ใหญ่มาก
หน้าจอLED DISPLAYแสดงสถานะคุณภาพอากาศของเครื่องฟอกอากาศ รุ่น MTK-AP03
หน้าจอแสดงค่าฝุ่น PM 2.5 แบบเรียลไทม์ของเครื่องฟอกอากาศ รุ่น MTK-AP03
ข้อมูลจำเพาะเครื่องฟอกอากาศ รุ่น MTK-AP03


ศึกษาเพิ่มเติม


เงื่อนไขการรับประกัน

1. ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
2. บริษัทฯ จะบริการซ่อมฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ตลอดระยะเวลารับประกัน 1 ปี สำหรับความชำชุดอันเนื่องจากการผลิตของโรงงานหรือเกิดจากการใช้งานในสภาพปกติตามคู่มือการใช้งาน
3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนที่บกพร่อง ชำรุดเสียหายอันเนื่องจากมีการแก้ไขดัดแปลงหรือตัดต่ออุปกรณ์ใดๆภายในเครื่อง หรือการชำรุดเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ลูกค้าจะต้องชำระค่าอะไหล่ และค่าบริการตามปกติ
4. การรับประกันสินค้าสิ้นสุดลงทันที เมื่อบัตรรับประกันหมดอายุ หรือบัตรรับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือทำการแก้ไขข้อความด้วยวิธีต่างๆ
5. การรับประกันสินค้าใช้ในประเทศไทยเท่านั้น พร้อมแสดงบัตรรับประกันหรือใบเสร็จแก่ศูนย์บริการของบริษัทฯ ทุกครั้งที่นำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการ
6. หากบัตรรับประกันสูญหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกให้ใหม่ แต่สามารถใช้ใบเสร็จแทนบัตรรับประกันที่สูญหายได้
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สั่งซื้อสินค้าได้ที่
โทร .093-983-2665, 096-340-3590, 093-916-4245


ต้องการเปลี่ยนแผ่นกรอง