เลือกหน้า

PM 2.5 มีอยู่รอบตัวคุณ

ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เทียบได้ว่ามีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ที่ทำหน้าที่กรองฝุ่นนั้นไม่สามารถกรองได้ จึงแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยอื่นๆ ในร่างกายได้ ตัวฝุ่นเป็นพาหะนำสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก และสารก่อมะเร็งอื่นๆ

พื้นที่ปิด อันตรายสุด

พื้นที่ปิดเอื้อต่อการสะสมสารที่ก่อให้เกิดมลพิษได้มากกว่าพื้นที่เปิดเนื่องจากขาดการจัดการภายในที่ดีและฝุ่นละอองไม่สามารถถ่ายเทออกสู่ภายนอกได้

  • ระบบทางเดินหายใจ
  • ระบบตา
  • ระบบผิวหนัง
  • ระบบหัวใจและหลอดเลือด
  • เสี่ยงต่อภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมอง
  • ส่งผลต่อสตรีมีครรภ์ ทำให้น้ำหนักของทารกในครรภ์ลดลง

เครื่องฟอกอากาศรุ่น
MTK-AP01

ครอบคลุมพื้นที่ 20 ตร.ม.

เครื่องฟอกอากาศรุ่น
MTK-AP03

ครอบคลุมพื้นที่ 72 ตร.ม.

เครื่องฟอกอากาศรุ่น
MTK-AP04

ครอบคลุมพื้นที่ 25 ตร.ม.

เครื่องฟอกอากาศรุ่น
MTK-AP05

ครอบคลุมพื้นที่ 42 ตร.ม.

เครื่องฟอกอากาศรุ่น
MTK-AP06

ครอบคลุมพื้นที่ 100 ตร.ม.