เลือกหน้า
เครื่องฟอกอากาศ รุ่น  MTK-AP04
ปรับอากาศรอบตัวคุณ ให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยด้วยเครื่องฟอกอากาศ รุ่น MTK-AP04
พักผ่อนอย่างสบายใจ พร้อมเริ่มต้นทุกเช้าด้วยอากาศบริสุทธิ์ด้วยเครื่องฟอกอากาศรุ่น MTK-AP04
ระบบ AI อัจฉริยะ ปรับการทำงานตามสภาพอากาศของเครื่องฟอกอากาศ รุ่น MTK-AP04
กรองอากาศอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผ่นกรองเกรดการแพทย์ของเครื่องฟอกอากาศ รุ่น MTK-AP04
ให้คุณรู้สึกสะอาดที่มากกว่า ด้วยเทคโนโลยี Anionของเครื่องฟอกอากาศ รุ่นMTK-AP04
เทคโนโลยีUVฆ่าเชื้อโรคภายในเครื่องฟอกอากาศ รุ่น MTK-AP04
ข้อมูลจำเพาะเครื่องฟอกอากาศ รุ่น MTK-AP04


ศึกษาเพิ่มเติม


เงื่อนไขการรับประกัน

1. ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
2. บริษัทฯ จะบริการซ่อมฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ตลอดระยะเวลารับประกัน 1 ปี สำหรับความชำชุดอันเนื่องจากการผลิตของโรงงานหรือเกิดจากการใช้งานในสภาพปกติตามคู่มือการใช้งาน
3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนที่บกพร่อง ชำรุดเสียหายอันเนื่องจากมีการแก้ไขดัดแปลงหรือตัดต่ออุปกรณ์ใดๆภายในเครื่อง หรือการชำรุดเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ลูกค้าจะต้องชำระค่าอะไหล่ และค่าบริการตามปกติ
4. การรับประกันสินค้าสิ้นสุดลงทันที เมื่อบัตรรับประกันหมดอายุ หรือบัตรรับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือทำการแก้ไขข้อความด้วยวิธีต่างๆ
5. การรับประกันสินค้าใช้ในประเทศไทยเท่านั้น พร้อมแสดงบัตรรับประกันหรือใบเสร็จแก่ศูนย์บริการของบริษัทฯ ทุกครั้งที่นำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการ
6. หากบัตรรับประกันสูญหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกให้ใหม่ แต่สามารถใช้ใบเสร็จแทนบัตรรับประกันที่สูญหายได้
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สั่งซื้อสินค้าได้ที่
โทร .093-983-2665, 096-340-3590, 093-916-4245


ต้องการเปลี่ยนแผ่นกรอง