เลือกหน้า

บมจ.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญในกิจกรรม “เย็นใจ ได้บุญ” เพียงร่วมกดไลค์/แชร์ ที่ภาพกิจกรรม “เย็นใจ ได้บุญ” ในแฟนเพจ www.facebook.com/MasterkoolFan ๑ ไลค์ ๑ แชร์ ของท่านร่วมทำบุญ ๙ บาท สะสมกองบุญถวายสังฆทานให้กับวัดเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป

รายชื่อวัดที่ร่วมกิจกรรม “เย็นใจ ได้บุญ” ทำบุญ ๙ วัด

  1. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
  2. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
  3. วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
  4. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
  5. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  6. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  7. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  8. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
  9. วัดสุทัศนเทพวราราม

กิจกรรม “เย็นใจ ได้บุญ” ร่วมบุญตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สรุปยอดกองบุญและตารางกิจกรรม “เย็นใจ ได้บุญ” ทำบุญ ๙ วัด ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒