ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
092-2605140
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เครื่องฟอกอากาศมาสเตอร์คูล รุุ่น MTK-AP01

ปรับอากาศรอบตัวคุณ

ให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคย
ประสิทธิภาพการกรองอากาศตามมาตรฐาน วสท. 3010 ของ วิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยฯ และมาตรฐานระบบวิศวกรรม HVAC ของ ASHRAE Standard 62.1 สหรัฐอเมริกาแนะนำ 3 รอบ ต่อชั่วโมง (หรือประมาณทุกๆ 20 นาที) ในพื้นที่ขนาด 60 ลบ.ม. ให้อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธ์ 180 ลบ.ม/ชม.

ปรับอากาศรอบตัวคุณ

ให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคย
ประสิทธิภาพการกรองอากาศตามมาตรฐาน วสท. 3010 ของ วิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยฯ และมาตรฐานระบบวิศวกรรม HVAC ของ ASHRAE Standard 62.1 สหรัฐอเมริกาแนะนำ 3 รอบ ต่อชั่วโมง (หรือประมาณทุกๆ 20 นาที) ในพื้นที่ขนาด 60 ลบ.ม. ให้อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธ์ 180 ลบ.ม/ชม.

ปรับอากาศรอบตัวคุณ

ให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคย
ประสิทธิภาพการกรองอากาศตามมาตรฐาน วสท. 3010 ของ วิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยฯ และมาตรฐานระบบวิศวกรรม HVAC ของ ASHRAE Standard 62.1 สหรัฐอเมริกาแนะนำ 3 รอบ ต่อชั่วโมง (หรือประมาณทุกๆ 20 นาที) ในพื้นที่ขนาด 60 ลบ.ม. ให้อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธ์ 180 ลบ.ม/ชม.
เครื่องฟอกอากาศมาสเตอร์คูล รุุ่น MTK-AP01
เครื่องฟอกอากาศมาสเตอร์คูล รุุ่น MTK-AP01
เครื่องฟอกอากาศมาสเตอร์คูล รุุ่น MTK-AP01
เครื่องฟอกอากาศมาสเตอร์คูล รุุ่น MTK-AP01
เครื่องฟอกอากาศมาสเตอร์คูล รุุ่น MTK-AP01
เครื่องฟอกอากาศมาสเตอร์คูล รุุ่น MTK-AP01

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

สั่งซื้อสินค้า

สั่งซื้อแผ่นกรองอากาศ

สอบถามฟรีกับผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศบริสุทธิ์ 0957724386
รับอากาศบริสุทธิ์ให้มากกว่าที่เคย E-mail : mtksupport@masterkool.com

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่

X