เลือกหน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัทมาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด
pdf-icon

น้องใหม่หมุนเงินไอพีโอ ขับเคลื่อนธุรกิจสร้างกำไร นสพ. โพสต์ทูเดย์

น้องใหม่หมุนเงินไอพีโอ ขับเคลื่อนธุรกิจสร้างกำไร นสพ. โพสต์ทูเดย์

2e

บริษัท มาสเตอร์คูล (KOOL) หุ้นขนาดเล้กในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ mai ที่เช่าซื้อขายก่อนหน้า วันที่ 23 ก.ย. ราคาจอง 1.80 บาท ปัจจุบันยืนเหนือจองและไม่ได้เป็นหุ้นหลับ ซึ่งดูจากมูลค่าซื้อขายแล้ว นักลงทุนยังให้ความสนใจแวะเวียนเข้ามาเก็งกำไร

การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในกิจกรรม Opp Day วันที่ 2 มีนาคม 2559

การพบนักลงทุนในกิจกรรม Opp Day ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13:00-13:45 น. ณ ห้อง 603 ตึก B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แห่งใหม่) บริษัทจะนำเสนอข้อมูลธุรกิจในเบื้องต้น พร้อมกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และทิศทางในปี 2016

ผู้บริหารที่จะขึ้นนำเสนอข้อมูลในวันนี้
1. คุณนพชัย วีระมาน
2. คุณนันฑวัฒน์ คำเอม

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
pdf-icon