เลือกหน้า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13:30 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด
pdf-icon

นพชัย วีระมาน นำแบรนด์มาสเตอร์คูลเข้ารับรางวัลผู้พิชิตยอดเขานวัตกรรม จาก สวทช.

นพชัย วีระมาน นำแบรนด์มาสเตอร์คูลเข้ารับรางวัลผู้พิชิตยอดเขานวัตกรรม จาก สวทช.

นพชัย วีระมาน นำแบรนด์มาสเตอร์คูลเข้ารับรางวัลผู้พิชิตยอดเขานวัตกรรม จาก สวทช.

พัดลมไอน้ำแบรนด์ไทยจับมือพี่เลี้ยงเทคโนโลยี “ไอแทป สวทช.” สร้างสินค้านวัตกรรมตอบโจทย์ผู้ใช้ ล่าสุดกับผลงานพัดลมไอเย็นแก้ปัญหาความชื้น-เชื้อราสำหรับอาคารไม้ สร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาท ส่งผลให้ “มาสเตอร์คูล” เป็น 1 ใน 5 ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล “ผู้พิชิตยอดเขานวัตกรรม” จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มอบให้กับบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจจากการไต่ระดับเทคโนโลยี เพื่อเป็นต้นแบบการปลดล็อกข้อจำกัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป

นวัตกรรมความเย็นฉบับมาสเตอร์คูล

มาสเตอร์คูล ได้รับการยอมรับความเป็นมืออาชีพในตลาดผลิตภัณฑ์ความเย็นโดยเฉพาะพัดลมไอน้ำ เป็น 1 ในผู้ประกอบการที่เข้ารับการสนับสนุนจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สวทช. ตั้งแต่ปี 2549 ชิ้นงานล่าสุดเป็นการวิจัยปิดช่องว่างพัดลมไอน้ำ ซึ่งผู้บริโภควิตกเรื่องไอน้ำที่ทำให้เกิดความชื้นและส่งผลถึงสุขภาพ หรือกลัวบ้านไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้มีปัญหาเชื้อรา

“เราร่วมกับผู้เชี่ยวชาญขบคิดออกมาเป็นพัดลมไอเย็นที่ให้ความเย็นโดยไม่มีไอน้ำ พร้อมติดตั้งเซนเซอร์จับความชื้นเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า ขณะใช้งานมีความชื้นมากเกินไปหรือไม่ ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จมากกว่าที่คิด จากที่ตั้งเป้ารายได้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ที่ 20-30 ล้านบาท แต่ขายได้กว่า 100 ล้านบาท”นพชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าว

มาสเตอร์คูลเป็นตัวอย่างของเอกชนไทยที่ใช้นวัตกรรมเป็นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจ โดยถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการฉีกหนีและก้าวล้ำสินค้าประเภทเดียวกันในตลาด“สินค้าของบริษัทมีขายอยู่แล้วในตลาด

พร้อมคู่แข่งอีกมาก เราอาจสู้ไม่ได้หากทำของที่เหมือนกัน ไม่มีจุดเด่น นวัตกรรมจึงเป็นตัวช่วยสำคัญ โดยทุกโครงการวิจัยต้องเสร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และมีการทำตลาดจริง

”จุดเด่นของไอแทปคือ วิธีการทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน ในขณะเดียวกันก็เข้าในธุรกิจระดับหนึ่งทำให้การทำงานร่วมกันกับเอกชนอย่างเข้าใจ ขณะที่มาสเตอร์คูลเองก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าบนโจทย์ปัญหาที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีงบวิจัยค่อนข้างจำกัดอย่างปี 2558 ใช้เงินวิจัยไปราว 5 ล้านบาทสำหรับนโยบายหลักที่มุ่งวางขายผลิตภัณฑ์ใหม่ 1-2 รุ่นต่อปี มีทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่บริษัททำเอง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องพึ่งไอแทป ส่วนปี 2559 สินค้าใหม่จะมีพัดลมไอเย็นรุ่นเล็ก 2 รุ่น และมีแผนขยายไลน์สินค้าอื่นที่ใช้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีโอโซน ซึ่งคาดจะวางตลาดในปี 2560

ไอแทปมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเอสเอ็มอี ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสนับสนุนค่าที่ปรึกษาเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มที่ ที่ผ่านมามีเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 7,000 ราย มีผลสำเร็จ 80% ช่วยให้เกิดการจ้างงานและการลงทุนรวมกว่า 6,000 ล้านบาท

ย้อยรอยเส้นทางสร้างความต่าง

ปี 2549 ถือเป็นครั้งแรกที่มาสเตอร์คูลมองหาพี่เลี้ยงนวัตกรรมผ่านไอแทป หรือ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)“ไอแทปเข้ามาเติมช่องว่างของบริษัทที่ต้องการสร้างนวัตกรรม พัฒนาวิจัย แต่ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยียังไม่พอ เราจึงร่วมมือพัฒนาโดยเริ่มจากโจทย์พัดลมไอน้ำที่ตอนนั้นปัญหาคือ ระบบปั๊มแรงดันสูง ต้นทุนสูงมาก เราอยากให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยพัฒนาระบบปั๊มแรงดันสูงที่ราคาถูกลงแต่ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า” นพชัยกล่าว
แน่นอนว่า โครงการแรกของเอกชนไทยที่หวังสร้างนวัตกรรมไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ นพชัยใช้เวลากว่า 3 ปีทุ่มเทจับมือกับผู้เชี่ยวชาญกระทั่งสามารถพัฒนาพัดลมไอน้ำแรงเหวี่ยงโดยใช้ระบบจานหมุนออกสู่ตลาด
เมื่อพบว่าไอแทปคือคำตอบที่ต้องการ ต่อมาเมื่อมีโจทย์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ มาสเตอร์คูลก็จะเข้าไปหาและทำงานร่วมกันอีกหลายโครงการต่อเนื่อง เกิดผลลัพต์เป็นสินค้าใหม่ 3 รุ่น เครื่องล้างผักด้วยโอโซน รวมถึงระบบบริหารจัดการ ERP ที่มาช่วยจัดการเมื่อธุรกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันยังมีอีก 1 โครงการพัฒนาสินค้าใหม่ 2 รุ่น ซึ่งอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา
มาสเตอร์คูล “ขอบคุณสื่อมวลชน” นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

มาสเตอร์คูล “ขอบคุณสื่อมวลชน” นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

คุณวรวงศกรณ์ ตีกระมน Senior Marketing Executive เป็นตัวแทนบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เข้าขอบคุณสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจพร้อมมอบพร้อมมอบกระเช้าของขวัญใหักับทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อเร็วๆ นี้