เลือกหน้า
เครื่องฟอกอากาศ Masterkool  มีระบบ UV-C  ที่ผ่านการรับรองประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคและความปลอดภัยจาก สวทช.

เครื่องฟอกอากาศ Masterkool  มีระบบ UV-C  ที่ผ่านการรับรองประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคและความปลอดภัยจาก สวทช.

เครื่องฟอกอากาศ Masterkool  มีระบบ UV-C 

ที่ผ่านการรับรองประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคและความปลอดภัยจาก สวทช.

 

          เนื่องจากมีคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการฉบับที่ 5/2563  เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว และคำสั่ง ที่ 6/2563 เรื่อง งดให้บริการฆ่าเชื้อโรค ด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการฯ จะมีคำสั่งยกเลิก  และให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์จะให้บริการซึ่งสินค้าอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ติดต่อ สคบ. เพื่อดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าดังกล่าวว่าสินค้านั้นไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศ รุ่น MTK-AP05 และ MTK-AP06 ภายใต้แบรนด์มาสเตอร์คูล เข้าทดสอบมาตรฐานสินค้าและความปลอดภัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผลจากการทดสอบปรากฏว่า สินค้า UV-C ของมาสเตอร์คูล ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อรังสี UV-C และรับรองความปลอดภัย ด้วยการทดสอบขีดจำกัดอันตราย เนื่องจากการรับแสงที่เกิดจากตาและผิวหนัง อันเนื่องมาจากแผ่รังสีอุลตราไวโอเลต, ความยาวคลื่นแผ่รังสี, การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ ด้วยรังสี UV-C ผลการทดสอบเป็นไปตามกำหนด  โดยพร้อมจัดจำหน่ายออกสู่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีทางเลือกในการป้องกันตัวเองและครอบครัวจากโควิด-19 และเชื้อไวรัสอื่น ๆ ได้

การใช้งานสินค้าที่มี UV-C มีข้อดีอย่างมาก หากผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพผ่านการทดสอบและรับรองความปลอดภัย และควรใช้ตามคู่มือแนะนำการใช้งานอย่างเคร่งครัด

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่ม UV-C ของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ที่  Facebook Page : Masterkool หรือ สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ โทร 02-953-8800 และสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ UV-C จากMasterkool ได้ทั้งช่องทาง Official Store : Shop Masterkool, Lazada, Shopee, JD, Homepro และศูนย์ตัวแทนจำหน่าย Masterkool ทั่วประเทศ

 

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น