ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
092-2605140
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มาสเตอร์คูล

เรามีทุกโซลูชั่นแก้ไขทุกปัญหาความร้อน​

ระบบอีแวป พัดลมไอน้ำ พัดลมระบายอากาศ
อีแวป (Evaporative Cooling System)
อีแวป (EVAPORATIVE COOLING SYSTEM)
สามารถใช้ได้หลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ระบบอีแว๊ปตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมผลิตยา, อุตสาหกรรมผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค FMCG, อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, ร้านอาหาร, โรงเรือน, ฟาร์มปศุสัตว์ ฯลฯ ทุกพื้นที่ทั้งในพื้นที่เปิดและกลางแจ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
พัดลมไอน้ำ (High Pressure)
พัดลมไอน้ำ (HIGH PRESSURE)
เหมาะกับการทำกิจกรรมในพื้นที่กลางแจ้ง หรืออาคารที่มีอากาสถ่ายเทสะดวกมาพร้อมเทคโนโล DC ที่มาสเตอร์คูลคิดค้นขึ้นเพื่อสร้างละอองน้ำขนาดเล็กที่สุดเพียง 13 ไมครอน เย็นถึงใจ ไม่เปียกชื้น ใช้หลักการสร้างละอองหมอกด้วยปั๊มแรงดันสูง (high pressure pump) และหัวพ่นหมอก (Mist Nozzle)
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION SYSTEM)
ระบบระบายอากาศ (VENTILATION SYSTEM)
เป็นการการดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามา พร้อมกับการผลักอากาศออก ซึ่งจะช่วยะเป็นการลดระดับความร้อนในพื้นที่ และอากาศหมุนเวียนทำให้สภาพแวดล้อมเย็นและสบายขึ้น พัดลมระบายอากาศแบบติดพนัง (Wall Exhaust fan) สามารถกำจัดกลิ่น ไม่พึงประสงค์และลมร้อนออกจากตัวอาคารได้ดีนิทรรศการ รวมทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น โรงเรือนปศุสัตว์ และโรงเรือนเพาะชำ และทุกพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความร้อนและระบายอากาศ หากเทียบกับเครื่องปรับอากาศจะใช้เงินลงทุนและค่าดูแลรักษาต่ำกว่า อีกทั้งยังประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 80%
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ประกาศแจ้งข่าวผู้ถือหุ้น KOOL
ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรม
EVAPORATIVE COOLING

อาศัยหลักการระเหยของน้ำผ่านแผ่นทำความเย็น (Cooling Pad) ที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่ออากาศร้อนผ่านสื่อกลาง มีอุณหภูมิต่ำลง เมื่อผสมกับการออกแบบไหลเวียนของอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่ จะทำให้ได้อากาศบริสุทธิ์ที่มีความเย็นสบาย

VENTILATION FAN

ดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามา พร้อม กับการผลักอกาศออกซึ่งจะช่วยเป็นการลดระดับความร้อนในพื้นที่

BIG FAN

ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของลมปริมาณสูงและพุ่งลงพื้น ด้วยความเร็วที่ต่ำก่อนจะปะทะกับพื้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางเคลื่อนตัวออกไปรอบทุกทิศทาง 360 องศา

EXHAUST FAN

สร้างอากาศหมุนเวียนทำให้สภาพแวดล้อมเย็นและสบายขึ้น สามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และลมร้อนออกจากตัวอาคารได้ดี

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาความร้อนทั้งในพื้นที่เปิดและพื้นที่ปิด

มั่นใจได้ในคุณภาพและความเชี่ยวชาญในการทำงานอย่างมืออาชีพ

เรายืนหยัดสร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าเพื่ออนาคตใหม่ที่ดีกว่าของพวกเราทุกคนและโลกทั้งใบ

ความน่าเชื่อถือ

เรายืนหยัดสร้างสรรค์ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้า เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของพวกเราทุกคนและโลกทั้งใบด้วยทีมวิศวกร

นวัตกรรมที่ออกแบบได้

ทุกธุรกิจมีความต้องการที่ต่างกัน เรายินดีให้คำปรึกษา พร้อมออกแบบงานระบบถึงพื้นที่ ด้วย วิศวกร มืออาชีพไม่ว่าจะเป็นการวางแผนระบบใหม่ หรือแก้ไขระบบเก่า

การประหยัดพลังงาน

วางระบบให้เข้ากับลักษณะการใช้งาน รูปแบบตัวอาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณ โดยครอบคลุมทั้งการวางระบบใหม่ หรือปรับปรุงระบบที่ใช้งานอยู่เดิม เพื่อให้การประหยัดพลังงาน

คุณภาพสินค้าบริการ

ผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมบริการติดตั้งโดยทีมช่าง และวิศวกรมากประสบการณ์ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางระบบและอุปกรณ์สำหรับแก้ไขปัญหาอากาศร้อนเป็นอย่างดี
X