เลือกหน้า

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ผู้นำรายแรกของประเทศไทย มาสเตอร์คูลเป็นบริษัทคนไทยที่เป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมความเย็นยุคใหม่ นอกเหนือจากแอร์และพัดลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

ผู้นำที่รู้จริงเชี่ยวชาญจริง มาสเตอร์คูลมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจความเย็นยุคใหม่ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมความเย็นยุคใหม่อย่างแท้จริง ภายใต้ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 นอกจากนี้มาสเตอร์คูลยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น Thailand Trust Mark, Prime Minister’s Export Award และ Bai Po Business Award เป็นต้น

ผู้นำนวัตกรรมความเย็นยุคใหม่ที่เหนือกว่า มาสเตอร์คูลมีทีมงาน R&D ที่มากด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญและวิจัยพัฒนาอย่างจริงจัง ทำให้สามารถคิดค้นนวัตกรรมความเย็นยุคใหม่ ที่มีประสิทธิภาพเหนือคู่แข็ง (ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 ํC และประหยัดกว่าแอร์ 10 เท่า) พร้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษที่หาไม่ได้ในสินค้าประเภทเดียวกัน เช่น ระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ ระบบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้สินค้าของเรายังได้รับมาตรฐานคุณภาพมากมาย เช่น CE, CB, RoHS, PSE, SAA และ ม.อ.ก. เป็นต้น

ผู้นำนวัตกรรมความเย็นยุคใหม่ที่หลากหลาย มาสเตอร์คูลมีทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ทำให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมความเย็นยุคใหม่ที่หลากหลาย และตอบสนองทุกความต้องการในการแก้ไขปัญหาอากาศร้อนของลูกค้าในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและครัวเรือนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างคุ้มค่า

ผู้นำด้านบริการครบวงจร มาสเตอร์คูลคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า จึงมีทีมงานบริการที่มีคุณภาพ และศูนย์บริการมาตรฐานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย และอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

ผู้นำในส่วนแบ่งตลาดสูงสุด มาสเตอร์คูลมีฐานลูกค้าจากทุกกลุ่มทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและครัวเรือนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในอันดับสูงสุดของประเทศไทย และอีกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

ผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด จากความเป็นผู้นำ ประสบการณ์อันยาวนาน และความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทำให้มาสเตอร์คูลได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าทุกกลุ่มด้วยดีเสมอมา