ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
029538800
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

nuengzaza

ทำไมต้องใช้ระบบอีแวป (EVAPORATIVE COOLING SYSTEM)

ระบบทำลมเย็น Evaporative Cooling ระบบทำลมเย็น คือ การนำอากาศจากภายนอกที่อุณหภูมิปกติ 35 – 40 องศาเซลเซียส มาผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีชื่อว่า cooling pad โดยหลักอาศัยหลักการระเหยตัวของน้ำทำให้อากาศมีอุณหภูมิลดต่ำลง 5 – 15 องศาเซลเซียสทำให้ได้ลมเย็นไปใช้ทั้งการปรับอากาศให้บริเวณที่ต้องการ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม การลดอุณหภูมิอากาศก่อนนำไประบายความร้อนให้เครื่องจักรการเพื่อการประหยัดพลังงาน การปรับอากาศเพื่อโรงเรือน (Green house) หรือ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ระบบทำลมเย็นถูกใช้อย่างแพร่หลาย ในประเทศไทย ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วน อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเกษตรและปรศุสัตว์ และอื่นๆอีกมากมาย ทำไมต้องใช้ระบบทำลมเย็น ประหยัดไฟกว่าเครื่องปรับอากาศ เกือบ 10 เท่า ช่วยลดต้นทุนในด้านพลังงาน ประหยัดงบลงทุนในการติดตั้งระบบมากกว่าเมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศ โดยเทียบจากพื้นที่ใช้งาน ลดงบประมาณได้ 20-30% ผลิตลมเย็นไปใช้งาน โดยลดอุณหภูมิอากาศได้ 5-7 องศาเซลเซียส ทำให้รู้สึกสดชื่นมากกว่า การเติมอากาศภายนอกเข้ามาในอาคารโดยตรง ช่วยลดต้นทุน ในด้านการบำรุงรักษาระบบ เพราะอุปกรณ์มีราคาที่ถูกและไม่ซับซ้อนมากนักเมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ช่วยให้การไหลเวียนอากาศดีขึ้น และเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศ โดยการกรองและเติมออกซิเจน […]
Read More
X