ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
092-2605140
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรม Masterkool ชวนมา Join

Masterkool ชวนมา Join

     Masterkool ชวนมา Join ร่วมลุ้นรับรางวัล “พัดลมโยคะ” กับ Masterkool ชวนมา Join กิจกรรมตอบคำถาม “ บอกมานะ ใช้สินค้า Masterkool แล้วดียังไง? ”

กิจกรรม Masterkool ชวนมา Join
กติการ่วมสนุกง่ายๆ
👉🏻เพียงกดไลค์ กดแชร์ (ตั้งเป็นสาธารณะ) โพสต์นี้ และคอมเมนต์ตอบคำถามใต้โพสต์นี้
👉🏻พร้อมใส่ แฮชแท็ก #มาสเตอร์คูลชวนมาจอย #มาสเตอร์คูลบริการเหนือชั้นมั่นใจคุณภาพ
👉🏻คอมเม้นต์ที่โดนใจที่สุด 5 ท่าน ได้รับของรางวัลพัดลมโยคะ 5 รางวัล
👉🏻ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันนี้ – 16 ก.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 19 ก.ค. 2566 ผ่านช่องทาง Facebook : masterkoolfan และเว็บไซต์ www.mastterkool.com
เงื่อนไขกิจกรรม
1. ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 10 ก.ค. 2566 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 16 ก.ค. 2566 มิ.ย. 2566 เวลา 23:59 น.
2. ผู้ร่วมกิจกรรม ต้องกดไลค์ แชร์ โพสต์ คอมเมนต์ตอบคำถามใต้โพสต์ “ บอกมานะ! ใช้มาสเตอร์คูลแล้วดียังไง? ”
3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องใส่แฮชแท็กในคอมเม้น #มาสเตอร์คูลชวนมาจอย #มาสเตอร์คูลบริการเหนือชั้นมั่นใจคุณภาพ
4. โพสต์ที่จะได้รับการพิจารณา จะต้องปฎิบัติตามกติกาอย่างครบถ้วน และไม่มีการลบ แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงข้อความในโพสต์ (edit post) ไม่ว่าส่วนหนึ่ง ส่วนใด หรือทั้งหมด
5. สิทธิ์ในการเล่นกิจกรรม จำกัด 1 แอคเคาท์ / 1 สิทธิ์
6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 19 ก.ค. 2566 ผ่านช่องทาง Facebook/Website เวลา 12.00 น.
7. ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ โดยส่งข้อความมาที่ Facebook : masterkoolfan ภายใน วันที่ 19 ก.ค. 2566 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
8. หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ ภายในวัน และเวลาที่กำหนด จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
10. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตั้งค่าสถานะโพสต์เป็นสาธารณะระหว่างระยะเวลาการร่วมกิจกรรม เพื่อให้ทีมงาน และคณะกรรมการตัดสิน สามารถตรวจสอบได้เท่านั้น
11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานในแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึง Facebook
12. ขอสงวนสิทธิ์ลบ และตัดสิทธิในการรับรางวัล สำหรับเนื้อหา รูปภาพ คำบรรยาย และ/หรือ คำตอบที่ใช้ภาษา หรือมีเนื้อหา หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งไม่ว่าในทางศาสนา สังคม หรือการเมือง หรืออาจทำให้ภาพลักษณ์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ เสียหาย หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงคำตอบ เนื้อหา รูปภาพ หรือ คลิปวิดีโอที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจตนาทุจริต คัดลอก เลียนแบบ หรือมีการแก้ไข หรืออาจเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เนื้อหา รูปภาพ จะต้องเป็น เนื้อหา รูปภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายขึ้น หรือสร้างขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น หากเป็นเนื้อหาของผู้อื่น ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของเนื้อหา หรือรูปภาพนั้นก่อน
13. หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯจะตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการ สิทธิประโยชน์ และของรางวัลในรายการ รวมถึงยกเลิก ยืดขยาย หรือถอนกิจกรรมนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมรายการ หรือผู้รับรางวัล แต่อย่างใด

Leave A Comment

X