ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
092-2605140
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลงานของเรา

บริษัท แปซิฟิค ค้าไม้ จำกัด

บริษัทชั้นนำของไทยที่ผลิตและจำหน่ายวีเนียร์ เพื่อการตกแต่งภายใน และสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มัณฑนากร,บริษัทรับเหมาตกแต่ง ภายใน, โรงงานเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออกให้การยอมรับอย่างกว้างขวาง

ธุรกิจลูกค้า

ผลิตและจำหน่ายไม้วีเนียร์ และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

ผลงานการติดตั้ง

งานระบบ Evaporative สำหรับลดอุณหภูมิภายในพื้นที่การผลิต

กลุ่ม

เฟอร์นิเจอร์

  • 56/8 ซอย 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
X