เลือกหน้า

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัทมาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด
pdf-icon

การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในกิจกรรม Opp Day วันที่ 2 มีนาคม 2559

การพบนักลงทุนในกิจกรรม Opp Day ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13:00-13:45 น. ณ ห้อง 603 ตึก B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แห่งใหม่) บริษัทจะนำเสนอข้อมูลธุรกิจในเบื้องต้น พร้อมกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และทิศทางในปี 2016

ผู้บริหารที่จะขึ้นนำเสนอข้อมูลในวันนี้
1. คุณนพชัย วีระมาน
2. คุณนันฑวัฒน์ คำเอม

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
pdf-icon