13 มกราคม วันการบินแห่งชาติ

13 มกราคม วันการบินแห่งชาติ

วันการบินแห่งชาติ

วันการบินแห่งชาติ 13 มกราคมของทุกปี ว่าแต่วันนี้มีความสำคัญและประวัติอย่างไร วันนี้เรามีข้อมูลมาฝากกันคะ

วันการบินแห่งชาติ

วันการบินแห่งชาติ 13 มกราคมของทุกปี

หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่า วันที่ 13 มกราคมของทุกปี คือวันการบินแห่งชาติ ซึ่งกิจการด้านการบินนั้นมีความสำคัญกับประเทศไทยไม่น้อยมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน มาสเตอร์คูลจะขอเล่าถึงที่มาที่ไปของวันการบินแห่งชาติให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงความสำคัญของวันนี้

วันการบินแห่งชาติ

วันการบินแห่งชาติ 13 มกราคมของทุกปี

ความเป็นมาของวันการบินแห่งชาติ

ที่มาของวันการบินแห่งชาตินั้น เริ่มต้นมาจากปี พ.ศ. 2454 ที่ จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ถึงความจำเป็นและประโยชน์ของเครื่องบินที่ต้องมีไว้เพื่อป้องกันประเทศ จึงมีคำสั่งให้นายทหาร 3 นาย คือ พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ, นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์ และนาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต ไปเรียนวิชาการบินที่ประเทศฝรั่งเศส

ในระหว่างที่นายทหารทั้ง 3 นายเดินทางไปศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศสนั้น ทางการก็ได้สั่งซื้อเครื่องบินเป็นครั้งแรกจากฝรั่งเศส มาจำนวน 7 ลำ ประกอบด้วย เครื่องบินแบบเบรเกต์ปีก 2 ชั้น จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องบินแบบนิเออปอร์ตปีกชั้นเดียว จำนวน 4 เครื่อง เข้าไว้ประจำการ นอกจากนี้ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ยังได้อุทิศทรัพย์ส่วนตัว ซื้อเครื่องบินแบบเบรเกต์ให้ราชการไว้ใช้งานอีก 1 ลำ ด้วยเห็นว่าเครื่องบินสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางราชการได้ ทำให้ในยุคแรก ประเทศไทยมีเครื่องบินประจำการ จำนวน 8 ลำ

เครื่องบินแบบเบรเกต์ปีก 2 ชั้น รุ่นแรก

เครื่องบินแบบเบรเกต์ปีก 2 ชั้น รุ่นแรก

เครื่องบินแบบนิเออปอร์ตปีกชั้นเดียว รุ่นแรก

เครื่องบินแบบนิเออปอร์ตปีกชั้นเดียว รุ่นแรก

หลังสำเร็จการศึกษานายทหาร นักบินทั้ง 3 นาย ได้กลับมาทดลองบินครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2456 ซึ่งนายทหารนักบินทั้ง 3 นาย สามารถขับเครื่องบินและร่อนลงจอดได้เป็นอย่างดี ท่ามกลางเสียงชื่นชมของผู้ชมจำนวนมากที่มารอชม เนื่องจากในสมัยนั้น การขึ้นบินบนท้องฟ้าถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง ผู้ที่สามารถขับเครื่องบินได้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้กล้าหาญ และถือเป็นเกียรติประวัติที่ควรได้รับการสรรเสริญ

ในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาแผนกการบินขึ้นในกระทรวงกลาโหม เป็นผลให้กิจการการบินไทยได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ จากนั้น ในวันที่ 13 มกราคม 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรการบิน โดยมีนายทหารนักบินขึ้นแสดงการบินถวายและโปรยกระดาษถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้ก็มีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และประชาชนมาร่วมเฝ้าเสด็จและชมการแสดงการบินในครั้งนี้ด้วย

ในอดีตกิจการบินของไทยได้เจริญก้าวหน้าถึงขั้นสามารถสร้างอากาศยานใช้ในราชการได้ และหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 การบินของไทยก็ได้ช่วยสร้างประโยชน์มากมาย อาทิ ป้องกันประเทศ (สงครามอินโดจีน ฯลฯ) ช่วยเหลือผู้ป่วย, ช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ (โรคระบาด อุทกภัย ฯลฯ) และช่วยทำให้เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม การเดินทาง ขนส่งไปรษณีย์ และสินค้าได้รวดเร็วจนพัฒนามาเป็นสายการบินระหว่างประเทศ

วันการบินแห่งชาติ

นับได้ว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้ริเริ่มและมีสายพระเนตรยาวไกลต่อกิจการการบิน กระทั่งได้รับการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ขอให้กำหนดวันการบินแห่งชาติขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อกิจการการบินของชาติ

กระทั่ง ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 13 มกราคมของทุกปีเป็นวันการบินแห่งชาติ โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการบินไทย และคุณประโยชน์ของกิจการการบิน

รู้จักกับนายทหารนักบินรุ่นแรก

พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ (บุพการีทหารอากาศ 1)

พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ

พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ

เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อเดิมคือ สุนี สุวรรณประทีป สมัยที่ดำรงยศ นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ ได้รับคัดเลือกให้ไปเรียนวิชาการบินที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2554 และได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นนายพันโท ขณะเข้ารับการศึกษาวิชาการบิน เมื่อปี พ.ศ. 2456 ถือเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าศึกษาวิชาการบินในโรงเรียนการบิน วิลลาคูเบลย์

เมื่อศึกษาวิชาการบินในโรงเรียนจบ ก็ได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนการบินชั้นสูงของกองทัพบกฝรั่งเศส กระทั่งสามารถสอบได้รับประกาศนียบัตรนักบินรบซึ่งเป็นชั้นสูงสุด หลังสำเร็จการศึกษาแล้วจึงเดินทางกลับประเทศไทย และเข้ารับราชการในกรมจเรทหารช่างโดยรับผิดชอบด้านการบิน ณ สนามม้าสระปทุม

เมื่อกระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งกองบินทหารบกขึ้นในปี 2457 นายพันโท หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับการกองบินทหารบกคนแรกของประเทศไทย และเป็นผู้ที่นำกำลังพลของไทยไปเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ประเทศฝรั่งเศส จนได้รับชัยชนะร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้ากรมอากาศยานทหารบกคนแรก และได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาเฉลิมอากาศ” ในปี 2463

นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์ (บุพการีทหารอากาศ 2)

นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์

นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์

เกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชื่อเดิมคือ หลง สินศุข เป็นบุตรของพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และคุณหญิงภาณุพันธ์ (เพียน) สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมัยที่มียศเป็น นายร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร รั้งตำแหน่งผู้บังคับกองพันพิเศษ กองพลที่ 5 ได้รับเลือกให้เดินทางไปศึกษาการบินที่ประเทศฝรั่งเศส ก่อนจะได้รับการเลื่อนยศให้เป็น นายพันตรี เมื่อปี พ.ศ. 2455 ขณะเข้ารับการศึกษาวิชาการบิน

นายพันตรี หลวงอาวุธสิขิกรได้ศึกษาวิชาการบิน และยังได้เรียนรู้การซ่อมเครื่องบิน กระทั่งในปี 2456 ก็สำเร็จการศึกษาวิชาการบินตามหลักสูตรของสโมสรการบินฝรั่งเศส และเดินทางกลับประเทศไทยในปีเดียวกัน โดยกลับมาเข้ารับราชการในกรมจเรทหารช่าง รับผิดชอบด้านการบิน ณ สนามม้าสระปทุม

เมื่อมีการตั้งกองบินทหารบกขึ้น นายพันตรี หลวงอาวุธสิขิกร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยบังคับการ จากนั้นอีก 4 ปีให้หลัง ก็ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานของกรมอากาศยานทหารบกเป็นท่านแรก และได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายพันเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์ ในปี 2467

จากนั้น ในปี 2475 นายพันตรี หลวงอาวุธสิขิกร ได้เข้ารับตำแหน่งเจ้ากรมอากาศยานต่อจากนายพลตรี พระยาเฉลิมอากาศ และได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น “นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2491

นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต (บุพการีทหารอากาศ 3)

นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต

นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต

เกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชื่อเดิมคือ ทิพย์ เกตุทัต ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 3 นายทหารให้ไปเรียนวิชาการบินที่ประเทศฝรั่งเศสขณะที่มียศเป็นร้อยโท และได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นนายร้อยเอก ขณะกำลังศึกษา

ทั้งนี้ แม้ว่าในระหว่างเข้ารับการศึกษา นายร้อยเอก ทิพย์ เกตุทัต จะประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกจนได้รับบาดเจ็บ แต่ก็พักรักษาตัวจนสามารถกลับมาศึกษาต่อได้จนสำเร็จวิชาการบิน ก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยในปี 2456 จากนั้น เข้ารับราชการในกรมจเรทหารช่าง โดยรับผิดชอบด้านการบิน ณ สนามม้าสระปทุม (ราชกรีฑาสโมสร)

นายร้อยเอก ทิพย์ เกตุทัต ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้บังคับการกองบินทหารบก ร่วมกับนายพันตรี หลวงอาวุธสิขิกร หลังจากกระทรวงกลาโหมได้ก่อตั้งกองการบินทหารบกขึ้น ต่อมา นายร้อยเอก ทิพย์ เกตุทัต ได้ประดิษฐ์ “หีบเครื่องเขียนใบแจ้งเหตุแบบเกตุทัต พ.ศ. 2458” ขึ้น เพื่อไว้ใช้ส่งข่าวจากเครื่องบิน จึงได้รับการยกย่องจากกระทรวงกลาโหม

ในปี 2461 นายร้อยเอก ทิพย์ เกตุทัพ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการกองบิน กรมอากาศยานทหารบก และเลื่อนยศเป็นนายพันตรี จากนั้น หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ เป็นผู้บังคับการกองบินทหารบก กองทหารอาสา ในครั้งที่ไปราชการสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ประเทศฝรั่งเศส ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกรมอากาศยาน เป็นผู้อำนวยการกองโรงงานอากาศยาน กระทั่งในปี 2479 ได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็นนายนาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต

โดยทั้ง 3 ท่าน ได้รับการยกย่องให้เป็นบุพการีของกองทัพอากาศ ในฐานะที่ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาวิชาการบินเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย และได้นำวิชาความรู้ที่ได้รับมาช่วยพัฒนากิจการการบินของชาติได้เจริญก้าวหน้าเรื่อยมา

และนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของกิจการการบินของประเทศไทย นำมาซึ่งการกำหนดให้วันที่ 13 มกราคมของทุกปี เป็น “วันการบินแห่งชาติ”

ภาพจาก สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย, องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
– สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพรปีพุทธศักราช 2560 แก่ประชาชนชาวไทย และผู้ที่ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชดำริ มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่9 ,พระราชินีฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพรปีพุทธศักราช 2560 แก่ประชาชนชาวไทย และผู้ที่ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชดำริต่าง ๆ โดย ด้านหน้า ของบัตรอวยพรพระราชทาน มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่ตรงกลาง ด้านล่างเป็นพระปรมาภิไธย ภปร. และพระนามาภิไธย สก.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพรปีพุทธศักราช 2560

เมื่อเปิดบัตรอวยพรทางด้านซ้ายของบัตรอวยพร มีข้อความ B.E.2560 (2017) บรรทัดต่อมา มีคำว่า Season ‘s Greetings and Best Wishes for the New Year จากนั้นเป็นลายพระหัตถ์พระปรมาธิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และที่ด้านล่างของบัตรอวยพร มีข้อความ Her Majesty Queen Sirikit and the Royal Family of Thailand ส่วนที่ด้านขวาของบัตรอวยพร มีพระปรมาภิไธย ภปร. อยู่ด้านบนตรงกลางภาพ ขนาบด้วยพระนามาภิไธย สก. และพระปรมาภิไธย วปร.

ส่วนด้านล่างเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่ในกรอบวงกลม ด้านล่างพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี และพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

The Constitution of the Kingdom of Thailand

The Constitution of the Kingdom of Thailand

The Constitution of the Kingdom of Thailand

History

The Rattanakosin Kingdom and the four traditionally counted preceding kingdoms, collectively called Siam, had an uncodified constitution until 1932. In the preamble to the Penal Code promulgated 1 April 1908, which came into effect on 21 September, King Chulalongkorn (Rama V) stated: “In the ancient times the monarchs of the Siamese nation governed their people with laws which were originally derived from the Dhamasustra of Manu, which was then the prevailing law among the inhabitants of India and the neighbouring countries.”

The transition from absolute monarchy to constitutional democracy began when King Prajadhipok (Rama VII) agreed to a codified constitution to resolve the bloodless coup of 1932. The king signed a temporary charter on 27 June 1932 at 17:00, which began by announcing that “the highest power in the land belongs to all people.”

A significant disadvantage of a codified constitution is that controversies arise due to different understandings of the usages and customs from which the fundamental provisions of the constitution derive.

Since 1932, Thailand has had 20 charters or constitutions (as of 2015)—an average of one roughly every four years many adopted following military coups, which reflects a high degree of political instability. After each successful coup, military regimes abrogated existing constitutions and promulgated new ones. Parliamentary institutions, as defined by Thailand’s fourteen constitutions between 1932 and 1987, and competition among civilian politicians, have generally been facades for military governments.

All of these called for a constitutional monarchy, but with widely differing separation of powers between the branches of government. Most of them stipulated parliamentary systems, but several of them also called for dictatorships, e.g., the 1957 Charter. Both unicameral and bicameral parliaments have been used, and members of parliament have been both elected and appointed. The direct powers of the monarch have also varied considerably.

The 2007 Constitution of Thailand promulgated in 2007, replacing the 2006 interim constitution promulgated after the army-led September 2006 Thailand coup. The 2007 Constitution was written by a group of drafters appointed by the army-led Council for National Security, but was approved by a public referendum. Prior to the referendum, the military junta passed a law making it illegal to publicly criticize the draft. Controversial features in the constitution included a partly-appointed Senate and amnesty for the leaders of the 2006 coup.

The 1997 Constitution of Thailand, often called the “people’s constitution”, was considered a landmark in terms of the degree of public participation involved in its drafting as well as the democratic nature of its articles. It stipulated a bicameral legislature, both houses of which were elected. Many human rights were explicitly acknowledged for the first time, and measures were established to increase the stability of elected governments.

Overview 

The Constitution of the Kingdom of Thailand

Siam (today known as Thailand) has had 20 constitutions and charters since the overthrow of absolute monarchy in 1932.

 1. Temporary Charter for the Administration of Siam Act 1932
 2. The Constitution of the Siam Kingdom 1932
 3. The Constitution of the Kingdom of Thailand 1946
 4. The Constitution of the Kingdom of Thailand (Temporary) 1947
 5. The Constitution of the Kingdom of Thailand 1949
 6. The Constitution of the Kingdom of Thailand 1932 (Revised 1952)
 7. Charter for the Administration of the Kingdom 1959
 8. Constitution of the Kingdom of Thailand 1968
 9. Temporary Charter for Administration of the Kingdom 1972
 10. Constitution for the Administration of the Kingdom 1974
 11. Constitution for Administration of the Kingdom 1976
 12. Charter for Administration of the Kingdom 1977
 13. Constitution of the Kingdom of Thailand 1978
 14. Charter for Administration of the Kingdom 1991
 15. The Constitution of the Kingdom of Thailand 1991
 16. The Constitution of the Kingdom of Thailand 1997
 17. The Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2006
 18. The Constitution of the Kingdom of Thailand 2007
 19. The Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2014

Charters have traditionally been temporary instruments, promulgated following military coups. However, some charters, for instance the 1959 Charter of military dictator Sarit Dhanarajata, were used for years at a time.[9] The 2006 coup resulted in an interim constitution rather than an interim charter.

The great number of charters and constitutions since 1932 is indicative of the degree of political instability in Thailand. The majority of charters and constitutions were the direct or indirect result of military coups. Charters and constitutions for much of Thai history can be thought of not as instruments of the people to control the government, but as instruments by which a government controls its people.

All of Thailand’s charters and constitutions have allowed a constitutional monarchy. Widely varying, however, have been the strength of the legislature, the percentage of legislators appointed versus elected, the power of the monarch, and the strength of the executive. These parameters have been influenced by the political and military strength of the regime and the degree of support from the king and the palace. For instance, the 1959 Charter gave Sarit Dhanarajata absolute power over the executive and the legislature, which reflected the overwhelming strength with which he executed a coup over Plaek Pibulsonggram as well as his strong support from the palace.

Based on the degree by which the legislature is elected, Thailand’s 20 constitutions and charters can be categorized into three groups

Evolution of Thai constitutions 1932-2006

 1. Elected legislatures: The legislature is completely elected. This included the 1946 Constitution where the elected House selected the Senate and the 1997 Constitution where both the House and Senate are elected.
 2. Appointed legislatures: The legislature is partly elected and partly appointed by the executive. The appointed members of the legislature are sufficient to limit the power of the elected representatives. The prime minister is either a military leader or a figurehead of the military or the palace. This includes the (after 1937), the 1947 Charter, the 1949 Constitution, the 1952 Constitution, the 1968 Constitution, the 1974 Constitution, the 1978 Constitution, the 1991 Constitution, the 2007 Constitution, and the Pending 2016 Constitution.
 3. Absolute executives: The executive has absolute or near absolute power, with either no legislature or a completely appointed legislature. The prime minister is usually a military leader or a figurehead of the military or the palace. This includes the 1932 constitutions (before 1937), the 1959 Charter, the 1972 Charter, the 1976 Constitution, the 1991 Charter, the 2006 Interim Charter, and the 2014 Interim Constitution.
Royal Rainmaking Project

Royal Rainmaking Project

History

The king discovered that many counties and remote areas had faced the problem of drought. Over 82 percent of Thai agricultural land relied on rainfall. Thai farmers were not able to grow crops for lack of water. The royal rainmaking project debuted on 20 July 1969 at his behest, when the first rainmaking attempt was made at Khao Yai National Park. Dry ice flakes were scattered over clouds. Reportedly, some rainfall resulted. In 1971, the government established the Artificial Rainmaking Research and Development Project within the Thai Ministry of Agriculture and Cooperatives.

Procedures

Agitation

Seeding hygroscopic chemicals stimulates a mass of air to rise higher to create humidity. This helps nature to form rain clouds, and it increases the potential amount of rainfall.

Fattening

Fattening of the rain clouds is done by scattering exothermic-hygroscopic chemicals to make droplets of water condense.

Attacking

Flying a plane through the heavy clouds accelerates the process of raindrop formation.

Reference: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87

How to Use Electrical Equipment Efficiently and Safely in Rainy Weather

How to Use Electrical Equipment Efficiently and Safely in Rainy Weather

This year the rain is coming early and it will be rainy all areas of the country. And the problems that come with the rain are the health problems. So you should be conscious of the health care of yourself and your family. In addition to the health, the safety of life and property also need to be focused on especially home electrical appliances.  This helps prevent damages that may be caused by electric shock or leakage. It also helps save money of household.

Home Electrical Appliances Care

 • When it is raining and thundering, we should avoid using electrical appliances such as television, video, audio, computer, and etc. To prevent these electrical damage, when lightning occurs nearby, all appliances should be switched off and unplugged. Switching off by using remote control should not be done because the appliances still are active. If there is lightning nearby, the plugged-in appliances may be damaged.
 • Moreover, turning off TV by remote control, the TV is still consuming about 5 watts of power; for 12 hours, it wastes power 0.060 0.060 unit/TV or amount of 0.21 baht/unit* So, if 1 million TVs are turned off by remote control for 12 hours, total power consumption is about 60,000 units totaling 2.1 hundred thousand baht.

Regularly Check Outdoor Electrical Equipment

The electrical equipment located outdoors is likely to be damaged by the sun and rain. So keep checking the electrical equipment in the good working condition. Follow the simple practice:

 • Check the doorbell, if it is found cracks, damages or the wire is worn out, a new one should be replaced. A doorbell with waterproof cap is recommended. It also should be sealed with silicone around the edge to reduce the risk of electric shock.
 • Check the bollard luminaire or the lamp in front of the house if it is in good condition for use. Spiral lamps with 500 – 600 lux** are recommended as the light is adequate for requirements and helps save power more than 480 baht/year. And an important thing should not be overlooked is grounding the lamp to prevent damage from electric current leakage.
 • Check the outdoor wire and plug. Check the wiring that last longer than five years. If something is wrong or defective power plugs is found, you should directly contact your electrician to replace the wires and plugs with size and type suitable for usage conditions. It is also important to choose materials that are resistant to sunlight and water because the non-ready condition may cause hazard to users.

Maintenance and inspection of electrical equipment should be strictly observed to increase energy efficiency and lifespan extension of electrical equipment. It also helps save energy and enhance safety to users.

Weather Forecast during 22-28 August 2016

Weather Forecast during 22-28 August 2016

During 22 August 2016 – 28 August 2016
Expectation During 22 August 2016 – 28 August 2016: Weather forecast during 22 -23 Aug, the monsoon trough lies across the North and the upper Northeast to a low pressure cell over the upper part of South China Sea, and the moderate southwest monsoon prevailed over the Andaman Sea, the Southern and Gulf of Thailand. During 24 -28 Aug the monsoon trough will move down to across the lower North, the upper Central and the Northeast and enter into an active low-pressure cell around the upper South China Sea. In addition, the Southwest monsoon prevailing over the Andaman Sea, the South and Gulf of Thailand will become stronger and waves in the Andaman Sea will intensify.

Cautions

During 22-23 Aug, people in the North, the upper Northeast should beware of heavy rain and collective rain. During 24-28 Aug, All ships in the Andaman Sea should proceed with caution and small boats should keep ashore.

Main Meteorological Characteristics During 22-23 Aug, more rain, as well as isolated heavy rain is expected in the North and the Northeast During 24-28 Aug, the Central, the East and the South will have more rain with isolated heavy rain.  Wind and wave in the Andaman Sea will intensify with wave height 2-3 meters
North
 • During 23-24 Aug, 60-70 percent of thundery rain and heavy rain in some area.
 • During 25-28 Aug, 40-60 percent of thundery rain in the area.
 • Minimum Temperature 20-26 degree Celsius, Maximum Temperature 30-36 degree Celsius.
 • Southwesterly winds 10-30 km/hr.
Northeast
 • During 22-24 Aug, 60-70 percent of thundery rain in the area and heavy rain in some area, mostly in the upper portion.
 • During 25-28 Aug, 40-60 percent of thundery rain in the area and heavy rain in some area, mostly in the lower portion.
 • Minimum Temperature 23-27 degree Celsius, Maximum Temperature 32-36 degree Celsius.
 • Southwesterly winds 10-30 km/hr.
Central
 • During 22-24 Aug, 20-30 percent of thundery rain in the area.
 • During 25-28 Aug, 40-60 percent of thundery rain in the area.
 • Southwesterly winds 15-30 km/hr.
 • Minimum Temperature 24-26 degree Celsius, Maximum Temperature 34-36 degree Celsius.
East
 • During 22-26 Aug, 30-40 percent of thundery rain in the area.
 • Southwesterly winds 15-35 km/hr.
 • Wave height 1-2 meters, in thunder rain area wave height about 2 meters.
 • During 27-28 Aug, 40-60 percent of thundery rain in the area and heavy rain in some area.
 • Southwesterly winds 20-35 km/hr.
 • Wave height about 2 meters, in thunder rain area wave height over 2 meters.
 • Minimum Temperature 24-29 degree Celsius, Maximum Temperature 33-35 degree Celsius.
Southern (East Coast)
 • During 22-25 Aug, 30-40 percent of thundery rain in the area
 • During 26-28 Aug, 40-60 percent of thundery rain in the area and heavy rain in some area
 • Southwesterly winds 15-35 km/hr. Wave height 1-2 meters, offshore wave height over 2 meters
 • Minimum Temperature 23-27 degree Celsius, Maximum Temperature 32-35 degree Celsius
Southern (West Coast)
 • During 22-23 Aug, 30-40 percent of thundery rain in the area.
 • Southwesterly winds 20-35 km/hr. Wave height about 2 meters, in thunder rain area wave height over 2 meters.
 • During 24-28 Aug, 60-70 percent of thundery rain in the area and heavy rain in some area.
 • Southwesterly winds 20-40 km/hr. Wave height 2-3 meters, in thunder rain area wave height over 3 meters.
 • Minimum Temperature 24-27 degree Celsius, Maximum Temperature 30-34 degree Celsius.
Bangkok and Vicinities
 • 30-40 percent of thundery rain in the area throughout the day, mostly during afternoon to evening as well as heavy rain in some area during 26-28 Aug
 • Southwesterly winds 15-35 km/hr.
 • Minimum Temperature 25-28 degree Celsius, Maximum Temperature 32-36 degree Celsius
Announced on August 22, 2016

Source: http://www.tmd.go.th/7-day_forecast.php (Meteorological Department)