เลือกหน้า
ปั๊มน้ำแรงดันสูง มาสเตอร์คูล

ปั๊มน้ำแรงดันสูง

ปั๊มน้ำแรงดันสูง จากมาสเตอร์คูล แข็งแรง ทนทาน ประหยัดไฟ

ปั๊มน้ำแรงดันสูง มาสเตอร์คูล

PS10

จำนวนหัวพ่นที่ใช้ได้ 3-12 Nozzles

แรงดันนำ้ 70 Bar/1,000 PSI

กำลังไฟฟ้า 600 W

แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220V/50Hz

กระแสไฟฟ้า 4.0 A

ค่าไฟฟ้า 1.80 บาท/ชม.

ระบบกรองน้ำ 1 ขั้นตอน

ความสามารถกันน้ำ IP X5

ขนาด 30 x 54 x 31 ซม.

น้ำหนักสุทธิ 26 กก.

ระบบเดรนน้ำอัตโนมัติ ไม่มี

คุณสมบัติพิเศษ

– เคลือบกันสนิม – ระบบน้ำเข้าปั๊มอัตโนมัติ – ระบบตัดปั๊มเมื่อแรงดันน้ำต่ำ – ระบบตัดการทำงานเมื่อใช้งานเกินกำลัง

ปั๊มน้ำแรงดันสูง มาสเตอร์คูล

PSE20

จำนวนหัวพ่นที่ใช้ได้ 6-18 Nozzles

แรงดันนำ้ 70 Bar/1,000 PSI

กำลังไฟฟ้า 380 W

แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220V/50Hz

กระแสไฟฟ้า 2.8 A

ค่าไฟฟ้า 1.14 บาท/ชม.

ระบบกรองน้ำ 1 ขั้นตอน

ความสามารถกันน้ำ IP X5

ขนาด 37 x 52 x 33 ซม.

น้ำหนักสุทธิ 25 กก.

ระบบเดรนน้ำอัตโนมัติ ไม่มี

คุณสมบัติพิเศษ

– เคลือบกันสนิม – ระบบน้ำเข้าปั๊มอัตโนมัติ – ระบบตัดปั๊มเมื่อแรงดันน้ำต่ำ – ระบบตัดการทำงานเมื่อใช้งานเกินกำลัง

ปั๊มน้ำแรงดันสูง มาสเตอร์คูล

PI20

จำนวนหัวพ่นที่ใช้ได้ 8-32 Nozzles

แรงดันนำ้ 70 Bar/1,000 PSI

กำลังไฟฟ้า 740 W

แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220V/50Hz

กระแสไฟฟ้า 5.3 A

ค่าไฟฟ้า 2.22 บาท/ชม.

ระบบกรองน้ำ 2 ขั้นตอน

ความสามารถกันน้ำ IP X5

ขนาด 37 x 61 x 40 ซม.

น้ำหนักสุทธิ 37 กก.

ระบบเดรนน้ำอัตโนมัติ ไม่มี

คุณสมบัติพิเศษ

– เคลือบกันสนิม – ระบบน้ำเข้าปั๊มอัตโนมัติ – ระบบตัดปั๊มเมื่อแรงดันน้ำต่ำ – ระบบตัดการทำงานเมื่อใช้งานเกินกำลัง

ปั๊มน้ำแรงดันสูง มาสเตอร์คูล

PX25

จำนวนหัวพ่นที่ใช้ได้ 8-32 Nozzles

แรงดันนำ้ 70 Bar/1,000 PSI

กำลังไฟฟ้า 740 W

แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220V/50Hz

กระแสไฟฟ้า 5.3 A

ค่าไฟฟ้า 2.22 บาท/ชม.

ระบบกรองน้ำ 2 ขั้นตอน

ความสามารถกันน้ำ IP X5

ขนาด 37 x 61 x 40 ซม.

น้ำหนักสุทธิ 37 กก.

ระบบเดรนน้ำอัตโนมัติ มี

คุณสมบัติพิเศษ

– เคลือบกันสนิม – ระบบน้ำเข้าปั๊มอัตโนมัติ – ระบบตัดปั๊มเมื่อแรงดันน้ำต่ำ – ระบบตัดการทำงานเมื่อใช้งานเกินกำลัง

ปั๊มน้ำแรงดันสูง มาสเตอร์คูล

PM40

จำนวนหัวพ่นที่ใช้ได้ 20-60 Nozzles

แรงดันนำ้ 70 Bar/1,000 PSI

กำลังไฟฟ้า 740 W

แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220V/50Hz

กระแสไฟฟ้า 5.3 A

ค่าไฟฟ้า 2.22 บาท/ชม.

ระบบกรองน้ำ 2 ขั้นตอน

ความสามารถกันน้ำ IP X5

ขนาด 38 x 66 x 41 ซม.

น้ำหนักสุทธิ 39 กก.

ระบบเดรนน้ำอัตโนมัติ มี

คุณสมบัติพิเศษ

– เคลือบกันสนิม – ระบบน้ำเข้าปั๊มอัตโนมัติ – ระบบตัดปั๊มเมื่อแรงดันน้ำต่ำ – ระบบตัดการทำงานเมื่อใช้งานเกินกำลัง

ปั๊มน้ำแรงดันสูง มาสเตอร์คูล

PL80

จำนวนหัวพ่นที่ใช้ได้ 32-100 Nozzles

แรงดันนำ้ 70 Bar/1,000 PSI

กำลังไฟฟ้า 1,100 W

แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220V/50Hz

กระแสไฟฟ้า 9.57 A

ค่าไฟฟ้า 3.30 บาท/ชม.

ระบบกรองน้ำ 2 ขั้นตอน

ความสามารถกันน้ำ IP X5

ขนาด 43 x 82 x 43 ซม.

น้ำหนักสุทธิ 46.7 กก.

ระบบเดรนน้ำอัตโนมัติ มี

คุณสมบัติพิเศษ

– เคลือบกันสนิม – ระบบน้ำเข้าปั๊มอัตโนมัติ – ระบบตัดปั๊มเมื่อแรงดันน้ำต่ำ – ระบบตัดการทำงานเมื่อใช้งานเกินกำลัง

DELIVERY

Convenience and safety as we offer delivery to your home.

DEALERS

Find Dealers >

HELP