ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา

ระบบอีแวปสร้างลมเย็น ระบายอากาศ

สร้างลมเย็น ลดความร้อน ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จ สร้างได้ในทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม

ระบบอีแวป (Evaporative cooling system) มีประสิทธิภาพสูงในการลดอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป ระบบอีแว๊ปค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ สามารถใช้งานทั้งในอาคารปิด และพื้นที่โล่งกลางแจ้ง
สร้างลมเย็น ลดความร้อน ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม

ระบบอีแวป (EVAPORATIVE COOLING SYSTEM)

ระบบอีแว๊ปสร้างลมเย็น ระบายอากาศ แบบ Free blow เป็นนวัตกรรมในการสร้างลมเย็น และระบายอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ทำงานเย็นลงสู่ระดับความสบายสูงสุด เราใช้ระบบพัดลมอีแว๊ป (Evap) อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอินกรีนในการนำอากาศร้อนและแห้งในบรรยากาศ มาเปลี่ยนให้เป็นอากาศ ที่เย็นสบายและบริสุทธิ์ โดยใช้เทคโนโลยีทำความเย็นแบบการระเหยของน้ำ

ระบบพัดลมอีแวบทำงานอย่างไร?

ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา
หลักการทำงานของระบบอีแว๊ป (Evap)

คือ ปั๊มน้ำจะหมุนเวียนน้ำและจ่ายน้ำจากอ่างน้ำในเครื่องไปยังรางสเปย์ด้านบนของแผงแลกเปลี่ยนความร้อน โดยทำให้แผงเปียกชุ่มน้ำตลอดเวลา

ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา
พัดลมภายในครื่องอีแว๊ป (Evap)

จะช่วยดึงอากาศโดยรอบ ผ่านแผงแลกเปลี่ยนความร้อน

ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา
เมื่ออากาศผ่านแผงที่เปียกชุ่มน้ำ

น้ำจะถูกระเหยออกไป โดยพลังงานที่เรียกว่า ความร้อนแฝง (Latent Heat) ซึ่งกระบวนการระเหยนี้จะทำให้สามารถ ลดอุณหภูมิของอากาศที่ผ่านแผงได้

ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา

ประหยัดพลังงานมากกว่า
เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศ

ค่าใช้จ่ายขณะติดตั้ง
ระบบพัดลมอีแว๊ป
50%
ระบบปรับอากาศ
100%
ค่าใช้จ่ายขณะใช้งาน
ระบบพัดลมอีแว๊ป
10%
ระบบปรับอากาศ
100%
ตอบโจทย์ทุกพื้นที่ สร้างลมเย็น ลดความร้อน ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม

หลายรูปแบบของระบบอีแวป (EVAPORATIVE COOLING SYSTEM)

ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา ใช้งานได้ทุกพื้นที่
ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา ใช้งานได้ทุกพื้นที่
ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา ใช้งานได้ทุกพื้นที่
ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา ใช้งานได้ทุกพื้นที่
ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา ใช้งานได้ทุกพื้นที่
ระบบอีแวปสร้างลมเย็นระบายอากาศ เติมอากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิสูงสุด 15 องศา ใช้งานได้ทุกพื้นที่

ระบบอีแวปสร้างลมเย็น ระบายอากาศ ใช้ได้หลากหลายพื้นที่ตามความต้องการ

ระบบอีแวปสร้างลมเย็น ระบายอากาศ สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ต่างๆ ในหลายจุดรอบอาคารของคุณ จะติดตั้งบนพื้น ด้านข้างอาคาร หรือแม้แต่บนหลังคาของอาคาร ก็สามารถติดตั้งได้ สิ่งนี้ทำให้เราสามารถสร้างลมเย็น ลดความร้อน ให้กับโรงงานของคุณ ได้จากทุกทิศทาง

ระบบอีแวปสร้างลมเย็น ระบายอากาศ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด ในการทำให้ทุกโรงงาน หรืออาคารอุตสาหกรรมเย็นลงด้วยการทำงานแบบ Spot air flow และแบบ Free blow ใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นด้วยกระบวนการระเหยของน้ำ เพื่อลดอุณหภูมิอากาศและจ่ายลมเย็น

ปรึกษาแก้ไขปัญหาความร้อนฟรี! โทรเลย! 0969364628, 0878057691 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: mtksupport@masterkool.com
สินค้าที่คุณอาจสนใจ
พัดลมอุตสาหกรรม​
(INDUSTRIAL FAN)
พัดลมใบยักษ์
(HVLS FAN)
เครื่องอีแวปขนาดใหญ่
(EVAPORATIVE AIR COOLER)

พัดลมไอเย็นเคลื่อนที่
(MOBILE AIR COOLING)

พัดลมไอน้ำแบบระบบ
(MISTING FAN)

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ
(AIR STERILIZER)

เครื่องฟอกอากาศ
(AIR PURIFIER)

เครื่องทำน้ำเย็น 5 หัวก๊อก
(SMART WATER DISPENSER)

X