ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คุณกำลังพบกับปัญหากวนใจเหล่านี้อยู่หรือเปล่า?

สนิมกัดกร่อน

ตะกรัน หินปูน

ตะใคร่น้ำ

ล้างทำความสะอาด

เปลี่ยนน้ำใน Cooling

แยงท่อ Condenser

 

สาเหตุของปัญหาในระบบน้ำหล่อเย็น

1. Mineral scale
Higher dissolved mineral content, i.e. Ca2+, Mg2+ hardness, and carbonate alkalinity lead to an increased formation of scale
Crystallization of CaCO3 scale
2HCO3 –> <– CO32- + CO2 + H2O
Ca2+ + CO32- –> <– CaCO3(s)
Ca2+ + 2HCO3 –> <– CaCO3(s) + CO2 + H2O
Common scales in cooling tower
  • Calcium carbonate (CaCO3)
  • Calcium sulphate (CaSO4·xH2O)
  • Calcium phosphate (Ca3PO4)
  • Magnesium carbonate (MgCO3)
  • Silicates
2. Bio-matrix
  • Biofouling + Mineral scale
  • Biofilm acts like a binder, cementing the mineral micro-crystals to the surfaces of the cooling tower system
Heterogeneous nucleation
Nanoparticles of crystalline CaCO3 trapped inside a matrix of extracellular polymeric substances (EPS) fibers (marked by arrows)
Biological mineral deposition on biofilms
  • Biofilm acts like a binder, cementing the mineral micro-crystals to the surfaces of the cooling tower system, called Bio-matrix
  • Amplification of scale deposition, corrosion, and fouling

โอโซนทำอะไรในหอผึ่งเย็น (Cooling Tower)

ด้วยคุณสมบัติที่มีปฏิกิริยาออกซิไดซ์ที่มีความรุนแรงสูง แต่ปราศจากสารตกค้างเราจึงเอาโอโซนมาใช้ประโยชน์ดังนี้

ผลของการใช้ INGREEN OZONE

ผลของโอโซนต่อตะกรันที่เกิดจาก
คาร์บอลิก + แคลเซียม (CaCo3)
Ca2+ + HCO3 = CaCO3
Ca2+ +  HCO3 O3+ = Ca2  +  H2O
O3+ + H2O = (. OH)2 CaCO3 + (. OH)2 = CaO + CO2

ลูกค้าของเรา

ปรึกษาปัญหาโอโซนสำหรับ Cooling Tower ฟรี! โทรเลย! 0969364628 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: mtksupport@masterkool.com
X