ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
MASTERKOOL INTERNATIONAL

COMPANY PROFILE

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ริเริ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าพัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็นสู่ตลาดมามากกว่า 10 ปี มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทางเลือกที่ทำความเย็นได้มากกว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไปด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมความเย็น พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยตรวจสอบพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปิด หรือภายนอกอาคาร อีกทั้งช่วยวางแผน วางระบบ เลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมตามประเภทของการใช้งาน พร้อมติดตั้ง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ยืดอายุการใช้งานอีกด้วย
Reward

รางวัล

ISO THAILAND

ISO THAILAND

BEST PRODUCT 2002

BEST PRODUCT 2002

BEST PRODUCT 2002 OWNED BRAND 2008

BEST THAILAND OWNED BRAND 2008

BAI PO BUSINESS AWARD 2009 ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศศินทร์

BAI PO BUSINESS AWARD 2009 ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศศินทร์

รางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์ดีเด่น ประจำปี 2556 กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์ดีเด่นประจำปี 2556 กระทรวงอุตสาหกรรม

ตราสัญลักษณ์คุณภาพ ตั้งแต่ปี 2557 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ตราสัญลักษณ์คุณภาพตั้งแต่ปี 2557 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์

รางวัลผู้พิชิตยอดเขานวัตกรรม ประจำปี 2558 iTAP สวทช.

ตราสัญลักษณ์คุณภาพตั้งแต่ปี 2557 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์

รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2559 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ความน่าเชื่อถือ

กว่า 10 ปีที่ผ่านมา เรายืนหยัดสร้างสรรค์ พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้า เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของพวกเราทุกคน ด้วยทีมวิศวกรและทีมช่างที่มีประสบการณ์

นวัตกรรมที่ออกแบบได้

ทุกธุรกิจมีความต้องการต่างกัน เรายินดีให้คำปรึกษา พร้อมออกแบบงานระบบถึงพื้นที่ ด้วยวิศวกรมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนระบบใหม่ หรือแก้ไขระบบเก่า

การประหยัดพลังงาน

พร้อมวางแผน วางระบบให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

คุณภาพของสินค้าและบริการ

เราคัดสรรวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ วัสดุที่เราใช้ได้รับการรับรองว่ามีความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัยในการใช้งาน

Ingreen ให้คำปรึกษาและบริการออกแบบการวางระบบให้เข้ากับลักษณะการใช้งาน โดยครอบคลุมทั้งการวางระบบใหม่ หรือปรับปรุงระบบที่ใช้งานอยู่เดิม เพื่อให้การประหยัดพลังงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทีมงานของเราสามารถช่วยคำนวณผลประหยัดให้คุณได้ โดยคำนวณจากลักษณะการใช้งาน ขนาด เพื่อช่วยวางแผนการลดต้นทุนพลังงานของท่านให้คุ้มค่าการลงทุน ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ธุรกิจของคุณ

สินค้าและบริการของเรามาพร้อมบริการติดตั้งโดยทีมช่าง และวิศวกรมากประสบการณ์ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางระบบ เราสามารถเข้าไปติดตั้งได้ทั่วทุกภูมิภาพในประเทศ

เราให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายอยู่เสมอ โดยทีมงานของเราจะเข้าตรวจสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างตรงจุด เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น และส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้แก่คุณ

ด้วยการบริหารจัดการอะไหล่อุปกรณ์เพื่องานซ่อมบำรุง ทำให้สินค้าของเรามีอะไหล่พร้อมเปลี่ยน โดยทีมช่างและวิศวกรของเราที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เข้าใจในระบบการทำงานของสินค้าและบริการทุกตัวอย่างถ่องแท้

X