ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Misting Fan

พัดลมไอน้ำ FRS-30/FRW-30

รุ่น FRS20/3 FRW20/3
ขนาดพัดลม 30 นิ้ว 30 นิ้ว
ชนิดพัดลมไอน้ำ ตั้งพื้น แขวนผนัง
จำนวนหัวพ่นหมอก 6 Nozzle 6 Nozzles
ขนาดละอองน้ำ 10 Micron 10 Micron
ปริมาณลม 18,100 m3/hr. 18,100 m3/hr.
ครอบคลุมพื้นที่ 60 ตร.ม. 60 ตร.ม.
กำลังไฟฟ้า 240 วัตต์ 240 วัตต์
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz. 220 V/50 Hz.
กระแสไฟฟ้า 1.67 A 1.67 A
ความเร็วมอเตอร์ 1,400 rpm 1,400 rpm
ค่าไฟฟ้า 84 สต./ชม. 84 สต./ชม.
อัตราการระเหยของน้ำ 27 ลิตร/ชม. 27 ลิตร/ชม.
ระดับแรงลม 3 ระดับ 3 ระดับ
มุมการส่าย 90 องศา 90 องศา
น้ำหนักสุทธิ 29.2 กก. 17.3 กก.
ปรึกษาแก้ไขปัญหาความร้อนฟรี! โทรเลย! 0969364628, 0878057691‬ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: mtksupport@masterkool.com
X