ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เครื่องกรองอากาศรุ่น HCU-PRO

เครื่องกรองอากาศคุณภาพสูงช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ
จากการอยู่รวมกันของคนจำนวนมาก

ปรึกษาแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศฟรี! โทรเลย! 0969364628, 0878057691‬ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: mtksupport@masterkool.com

เครื่องกรองอากาศรุ่น HCU-PRO

ใช้เวลาเพียง 8 นาที เพื่อทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนในอากาศด้วยประสิทธิภาพ 99.9%

(ณ ความเร็วลมสูงสุด ที่ขนาดห้องมาตราฐาน 3 ม. X 4 ม. X 2.8 ม.)

Specification
รายละเอียดสินค้า
DIMENSION 1,400 x 660 x 380 mm.
MAX AIR FLOW (CFM/CMH) 800/1,360
CONTROL AND MONITORING (SYSTEM) Digital
Motor EC Centrifugal Fan
POWER SUPPLY (V-Hz-Ph) 220 V-50 Hz-1 Phase(175w)
FILTER Pre (25%-30%) Medium (90%-95%) HEPA (99.99%-99.999%) Class G4: EN779(2012) Class F7: EN779(2012) Class H14: EN1822(2009)
ปรึกษาแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศฟรี! โทรเลย! 0969364628, 0878057691‬ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: mtksupport@masterkool.com
X