ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เครื่องกรองอากาศรุ่น HCU

เครื่องกรองอากาศคุณภาพสูงช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ
จากการอยู่รวมกันของคนจำนวนมาก

ปรึกษาแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศฟรี! โทรเลย! 0969364628, 0878057691‬ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: mtksupport@masterkool.com

เครื่องกรองอากาศรุ่น HCU

ใช้เวลาเพียง 8 นาที เพื่อทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนในอากาศด้วยประสิทธิภาพ 99.9%

(ณ ความเร็วลมสูงสุด ที่ขนาดห้องมาตราฐาน 3 ม. X 4 ม. X 2.8 ม.)

Specification
รายละเอียดสินค้า
DIMENSION 1,070 x 660 x 380 mm.
MAX AIR FLOW (CFM/CMH) 530/900
CONTROL AND MONITORING (SYSTEM) Analog
Motor EC Centrifugal Fan
POWER SUPPLY (V-Hz-Ph) 220 V-50 Hz-1 Phase(175w)
FILTER Pre (25%-30%) Medium (90%-95%) HEPA (99.99%-99.999%) Class G4: EN779(2012) Class F7: EN779(2012) Class H14: EN1822(2009)
ปรึกษาแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศฟรี! โทรเลย! 0969364628, 0878057691‬ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: mtksupport@masterkool.com
X