ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Ozone

เทคโนโลยีโอโซน

อากาศสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
เฉพาะเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ AS60
ที่ปล่อยโอโซนสูงสุด 400 มิลกรัม/ชั่วโมง

ฆ่าเชื้อไวรัสในอากาศ

โอโซนทำปฏิกิริยาออซิไดซ์ทำลายโปรตีนส่วนผนังและส่วนหนามของไวรัส ทำให้ไวรัสไม่สามารถเข้ายึดเกาะเซลล์ของโฮสต์ได้ ไวรัสจึงหมดสภาพไม่สามารถก่อโรคและตายลง

ฆ่าเชื้อไวรัสในอากาศ

โอโซนเข้าสลายและกำจัดโปรตีนบนผนังเซลล์ตามพื้นผิวของเชื้อราที่อยู่ในอากาศช่วยยับยั้งอันตรายที่มีต่อสุขภาพ

สลายกลิ่นไม่พึงประสงค์

โอโซนสามารถกำจัดไฮโดรเจนออกจากโมเลกุลของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ช่วยในการสลายและกำจัดสารที่ทำให้เกิดกลิ่น

การฆ่าเชื้อโรคในอากาศของโอโซน

เทคโนโลยี Active Plasma Ion ของโอโซน

อนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์ความเข้มข้นสูงเข้าสลายเชื้อราและเชื้อไวรัสในอากาศและสลายกลิ่น
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้งานได้ปลอดภัยแม้มีสิ่งมีชีวิต

Ozone

Active Plasma Ion

ปล่อยอนุภาคไฟฟ้าประจุบวกและลบ อนุภาคเหล่านี้จะเข้าไปทำลายผนังเซลล์
ของเชื้อรา เชื้อไวรัส และแบคทีเรียในอากาศ เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ
ของ MASTERKOOL ได้ทำการพัฒนา ACTIVE PLASMA ION ที่สามารถ
ปล่อยอนุภาคไฟฟ้าประจุบวกและลบได้มากถึง 2,000,000 หน่วย/ลบ.ซม.

1
Active plasma ion

ปล่อยอนุภาคประจุบวก (H+) และลบ (O2)

2
Effect on mold and viruses

เปลือกชั้นนอกของเชื้อไวรัส ทำให้เชื้อไวรัสเสื่อมสภาพ สลายตัวไป

3
Ion turn into water and return to the air

สร้างโมเลกุลน้ำ (H2O) ส่งคืนกลับสู่อากาศ

แผ่นกรอง HEPA เกรด H13

สามารถดักจับเชื้อไวรัส รา แบคทีเรียเอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือ
เท่ากับ 0.3 ไมครอน รวมถึงกรองฝุ่นสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99.9%

UV กำจัดเชื้อโรค เชื้อจุลินทรีย์ ต่างๆ

ทั้งไวรัส แบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อรา ด้วยความยาวคลื่น 300 nm

ปรึกษาแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศฟรี! โทรเลย! 0969364628, 0878057691‬ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: mtksupport@masterkool.com
X