เลือกหน้า

นักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารสำหรับปี 2560 2559 2558 2557
KOOL Snapshot Q1/2017 pdf-icon
KOOL Snapshot 161124 pdf-icon
KOOL : OPP DAY Q3/2016 pdf-icon
KOOL : OPP DAY 1H  pdf-icon pdf-icon
KOOL : OPP DAY Q1/2016 pdf-icon  –
รายงานประจำปี pdf-icon pdf-icon
แบบฟอร์ม 56-1 pdf-icon pdf-icon
KOOL รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน pdf-icon