เลือกหน้า

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งมติกรรมการ เกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

ดาวน์โหลด แจ้งมติกรรมการ เกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561...

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13:30 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมตามไฟล์แนบ...

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัทมาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้...

อ่านเพิ่มเติม

การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในกิจกรรม Opp Day วันที่ 2 มีนาคม 2559

การพบนักลงทุนในกิจกรรม Opp Day ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13:00-13:45 น. ณ ห้อง 603 ตึก B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แห่งใหม่) บริษัทจะนำเสนอข้อมูลธุรกิจในเบื้องต้น พร้อมกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และทิศทางในปี 2016 ผู้บริหารที่จะขึ้นนำเสนอข้อมูลในวันนี้ 1....

อ่านเพิ่มเติม