เลือกหน้า

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา: ตำแหน่งที่สรรหา

ช่างไฟฟ้าบริการงานเช่า

คุณสมบัติ

 • เพศ: ชาย
 • อายุ: 20 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปวช,ปวส ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
 • ความสามารถ
  • ความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า
  • มีความขยัน อดทนต่อแรงกดดัน และสามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีใจรักในงานบริการ
ช่างบริการทั่วไปเซอร์วิส

คุณสมบัติ

 • เพศ: ชาย
 • อายุ: 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปวช,ปวส ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
 • ความสามารถ
  • เคยผ่านงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามา
  • สามารถขับรถยนต์ได้
พนักงานขายภาคอาวุโส

คุณสมบัติ

 • เพศ: ชาย หรือ หญิง
 • อายุ: 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน
  • มีประสบการณ์ในงานขายตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าโครงการ
  • มีประสบการณ์ในงานขายตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  • มีรถยนต์ส่วนตัว และเดินทางต่างจังหวัดได้
  • มีประสบการณ์ในการดูแลทีมงานขายพิจารณาพิเศษ
เจ้าหน้าที่ขาย Ozone

คุณสมบัติ

 • เพศ: ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ: ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน
  • มีประสบการณ์ขายกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท อาคาร หรือโรงงาน
  • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบน้ำหล่อเย็นของ Cooling Tower หรือเคมีเพื่อแก้ไขตะกรันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีรถยนต์ส่วนตัวและสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ในบางกรณ๊

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาเรียกเข้าสัมภาษณ์


รูปถ่าย (Photo) * (ไม่เกิน 1 mb)

คำนำหน้าชื่อ (Prefix) *
นาย (Mr.)นาง(Mrs.)นางสาว(Ms.)

ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) *

วันเดือนปีเกิด (Date of Birth) *

เลขประจำตัวประชาชน (ID Number) *

อีเมล (Email) *

โทรศัพท์/มือถือ (Telephone) *

ที่อยู่ปัจจุบัน (Current Address) *

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน (Permanent Address) *

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร (Position) *

เงินเดือนที่ต้องการ (Salary Required) *

ประวัติการทำงาน (Work Experience) *

วุฒิการศึกษา (Educational Background) *

เรซูเม่ (Resume) *ถ้ามี (ไม่เกิน 5 mb)