เลือกหน้า

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา บริษัทมาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

“ No. 1 Brand for Perfect Alternative Cooling Solution ”

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต จำหน่าย และให้เช่าระบบทำความเย็นภายนอกอาคาร MASTERKOOL ซึ่งเป็นระบบทำความเย็นภายนอกอาคารที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับพื้นที่นอกอาคารหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้ บริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ดังนี้